Hướng dẫn xuất file PDF trong Presentation

Hướng dẫn xuất file PDF trong Presentation

Vấn đề:

PDF là một định dạng tập tin phổ biến hiện nay trong quá trình chia sẻ tập tin và trao đổi dữ liệu. Để đáp ứng nhu cầu của người dùng khi sử dụng presentation dưới dạng PDF, Kingsoft Office 2016 cung cấp khả năng lưu các slide chiếu sang PDF cho người xem không cài đặt Presentation trên thiết bị của họ.

Giải quyết:

1. Mở WPS office- Presentation.

2. Soạn thảo slide theo nhu cầu.

3. Trên thanh công cụ Application, chọn Presentation, chọn Export to PDF. Hộp thoại Export PDF file sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn xuất file PDF trong Presentation

4. Chọn tab Normal.

5. Chọn Browser để chọn vị trí lưu file PDF nà chúng ta muốn xuất.

6. Tại mục Export range, chọn phạm vi xuất file PDF

All: xuất tất cả slide sang PDF.

Current slide: xuất slide presentation hiện tại sang PDF.

Slides: nhập số trang slide mà chúng ta muốn xuất file PDF. Ví dụ, nếu muốn xuất slide 1,3,5-12. Chúng ta gõ vào mục Slide: 1,3,5-12.

7. Tại mục Export What, chọn Slides.

Hướng dẫn xuất file PDF trong Presentation

8. Chọn tab Permission Settings để đặt mật khẩu cho file PDF.(Có thể bỏ qua bước này nếu chúng ta không muốn đặt password cho file)

9. Tích chọn Password to protect permission settings.

10. Nhập password và Confirm password.

11. Nếu muốn đặt mật khẩu khi mở file PDF, nhập mật khẩu tại mục password và xác nhận lại mật khẩu tại mục confirm password. (Có thể bỏ qua bước này)

12. Chọn OK để bắt đầu quá trình xuất file PDF.

Hướng dẫn xuất file PDF trong Presentation

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn