Hủy bỏ bản dùng thử miễn phí Office 365 Home của bạn

Bạn có thể hủy bỏ bản dùng thử Office 365 Home của mình trong vòng 30 ngày từ ngày đăng ký và bạn sẽ không bị tính phí.

  1. Đăng nhập vào trang https://account.microsoft.com/services bằng tài khoản Microsoft được liên kết với bản dùng thử Office 365 Home của bạn. Bạn sẽ được trợ giúp nếu không nhớ được tài khoản hoặc mật khẩu Microsoft mà bạn sử dụng với Office.
  2. Bên dưới thuê bao Office 365 của bạn, hãy tìm ngày Hết hạn vào hoặc liên kết Hủy bỏ như được mô tả dưới đây.
    • Nếu bạn không nhìn thấy liên kết Hủy bỏ nhưng thấy Thanh toán bằng và Không có, bản dùng thử của bạn sẽ kết thúc vào các ngày Hết hạn vào. Bạn không cần hủy bỏ vì sẽ không thực hiện thêm thanh toán nào.
    • Nếu bạn thấy liên kết Hủy bỏ bên dưới Office 365 Home, hãy chọn Hủy bỏ để hủy bỏ bản dùng thử của bạn.
    • Nếu bạn không thấy liên kết Hủy bỏ mà thấy liên kết Bật thanh toán định kỳ, tức là chức năng thanh toán định kỳ được tắt. Bản dùng thử của bạn sẽ kết thúc vào ngày Hết hạn vào. Bạn không cần hủy bỏ vì sẽ không có thanh toán nào phát sinh trong tương lai.

Sau khi bạn hủy bỏ, bạn có thể sử dụng Office trong chế độ Chỉ Xem hoặc gỡ cài đặt Office

Bạn có thể tiếp tục sử dụng Office trong một thời gian ngắn sau khi thời gian dùng thử chấm dứt. Cuối cùng, Office sẽ chạy ở chế độ Chỉ Xem và sẽ hiển thị thông báo Sản phẩm Chưa được cấp phép. Bạn vẫn có thể mở và in tài liệu của mình nhưng bạn sẽ không thể chỉnh sửa tài liệu hay tạo tài liệu mới nữa. Bạn cũng mất quyền truy nhập vào các dịch vụ đi kèm với đăng ký, chẳng hạn như thêm lưu trữ trên OneDrive và những phút gọi điện với Skype. Điều này cũng áp dụng đối với những người đã chia sẻ bản dùng thử Office 365 Home.

Xem thêm: