Tìm hiểu về Image3D – ZBrush Core

Hướng dẫn tải và lưu các tệp iMage3D

Mô hình 3D được lưu dưới dạng hình ảnh mà bất kỳ ai cũng có thể xem và chia sẻ

Giới thiệu một cách mới để lưu và chia sẻ các mô hình của bạn. Định dạng GIF iMage3D và iMage3D PNG cho phép bạn chia sẻ các mô hình thực tế của mình trong các hình ảnh * .GIF và * .PNG.

Bạn muốn chia sẻ công việc của mình trên Social Media? Chỉ cần lưu mô hình của bạn dưới dạng GIF iMage3D hoặc PNG iMage3D và tạo bài đăng.

Khi được lưu, tệp sẽ được lưu trữ ở định dạng tiêu chuẩn * .GIF hoặc * .PNG hiển thị cho bạn hình thu nhỏ của lưới cùng với thông tin 3D được tích hợp sẵn.

Các định dạng này cũng được tìm thấy trong ZBrushCoreMini.

Một tệp được lưu từ ZBrush Core Mini có thể được mở trong ZBrush nhưng một tệp được tạo trong ZBrush không thể mở được bằng ZBrushCoreMini. Điều này là do ZBrushCoreMini không hỗ trợ một vài SubTools hoặc do số lượng đa giác cao.

Với ZBrush, mô hình này sẽ bao gồm tất cả các SubTools.

Ví dụ về tệp GIF iMage3D

Tải và lưu các tệp iMage3D

Chỉ cần sử dụng các nút File >> Save As hoặc Tool >> Save As để lưu công việc của bạn dưới dạng tệp iMage3D.

Để tải tệp, hãy sử dụng các File >> Open hoặc Tool >> Load Tool.

Lưu ý:

  • Mặc dù các định dạng tệp giống nhau, bạn sẽ cần cho người xem biết mô hình được đưa vào là Project hay Tool.
  • Điều này là do các mô hình được lưu dưới dạng iMage3D bằng Tool >> Save As chỉ có thể được mở trong Zbrush bằng Tool >> Load Tool.
  • Tương tự, các tệp iMage3D được tạo bằng File >> Save As chỉ có thể được mở bằng File >> Open.

Mặc dù kích thước tệp được ZBrush tối ưu hóa khi tạo iMage3D. Nhưng hãy nhớ rằng hình ảnh có chứa dữ liệu cho mô hình 3D đầy đủ. Điều này có nghĩa là các mắt lưới đa giác cao sẽ tạo ra một tệp lớn tương ứng.

Nếu bạn muốn chia sẻ mô hình của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, hãy giữ kích thước tệp nhỏ!

Các tệp GIF và PNG sử dụng các phương pháp khác nhau để nối dữ liệu 3D vào hình ảnh 2D.

  • GIF tạo ra một luồng dữ liệu mỏng lấp lánh ở cuối hình ảnh của mô hình.
  • PNG bao quanh bức tranh với một khung rộng trông như nhiễu kỹ thuật số.

Nói chung, GIF sẽ đẹp hơn về mặt thẩm mỹ khi được chia sẻ trên trang web hoặc nơi khác.

Biên dịch bởi Gia Tuấn – Pacisoft.com

Xem thêm: ZBrush Core  ||  ZBrush Core Mini