Cài đặt và kích hoạt WPS Office cho Windows

1.Download And Install WPS Office

2.Mở bất kỳ của các ứng dụng WPS trên Desktop để tiến hành kích hoạt sản phẩm.

3.Chọn “?” button -> Enter Activation Code.

4.Nhập Software Activation Code từ Email mua chứng nhận.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.