[Keyshot] Tìm hiểu về các công việc (Jobs) trong Network Rendering

Pacisoft.com gửi đến độc giả thông tin về các công việc render (Render Jobs) trong Network Rendering của Keyshot.

Hàng đợi trong trình quan sát Monitor cho bạn thấy các công việc ở các trạng thái khác nhau: đang chờ đợi, đang tiến hành và đã hoàn thành.

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản người dùng của mình trên bất kỳ máy tính nào được kết nối với trình quản lý Manager thông qua Monitor. Đăng nhập vào tài khoản mạng của bạn cho phép bạn tải xuống hoặc xóa đi các công việc đã hoàn thành. Nếu bạn đã gửi công việc, mà không đăng nhập, bạn phải truy cập Monitor trên cùng một máy tính mà bạn dùng để gửi, thì bạn mới có thể tải xuống hoặc tạm dừng các công việc. Người dùng có thể được cung cấp các đặc quyền khác chẳng hạn như tải xuống hoặc xóa tất cả các công việc, quản lý đặc quyền của các người dùng khác, và chỉnh sửa lịch làm việc của các Worker.

Bộ lọc ở bên trái của Monitor sẽ cho phép bạn nhanh chóng tìm được công việc của bạn.

Thứ tự công việc (Job order)

Các công việc thường sẽ được xử lý theo thứ tự được gửi. Người dùng có đặc quyền phù hợp có thể thay đổi ưu tiên công việc.

Thứ tự cũng có thể bị ảnh hưởng bởi đặc điểm của Worker và tải trọng công việc. Một Worker chỉ có thể xử lý các công việc phù hợp với thiết lập Render Engine (CPU / GPU) của nó, vì vậy nếu có ít Worker GPU nhưng lại có nhiều công việc cần GPU, thì đương nhiên các công việc cần CPU được xử lý nhanh hơn. Trong hàng đợi, bạn có thể xem chi tiết về từng công việc. Cột Mode hiển thị Render Engine (Công cụ Render) cần thiết cho mỗi công việc .

Thay đổi ưu tiên trong công việc

Để di chuyển mỗi công việc lên hoặc xuống trong thứ tự hàng đợi, chỉ cần bấm chuột phải vào công việc và chọn Tăng ưu tiên (Increase priority) hoặc Giảm ưu tiên (Decrease priority).

Chú ý:

Nếu một sự thay đổi trong ưu tiên làm di chuyển một công việc đang xử lý xuống trong hàng đợi, các nhiệm vụ hiện tại trong quá trình render sẽ hoàn thành, nhưng không có nhiệm vụ mới nào được bắt đầu trong công việc đó, cho đến khi các nhiệm vụ từ các công việc có mức độ ưu tiên cao hơn được thực hiện xong.

Tải xuống công việc

Bạn không cần phải được kết nối với mạng trong khi công việc đang được render. Các hình ảnh sẽ được lưu trữ trên trình Manager. Lần tới khi bạn kết nối với trình Manager, với cùng một tài khoản người dùng và máy tính, công việc đã hoàn thành của bạn sẽ tự động được tải xuống vị trí nhất định. Nếu bạn đăng nhập vào Monitor trên một máy tính khác, bạn có thể tải xuống công việc của mình theo cách thủ công.

Để tải xuống một công việc, chỉ cần bấm chuột phải vào công việc trong hàng đợi và chọn Download.

Chú ý:

Nếu bạn đã gửi công việc cho người quản lý dưới người dùng ẩn danh (nghĩa là bạn không đăng nhập vào Monitor), bạn chỉ có thể tải xuống công việc đó từ cùng một máy tính mà nó được tải lên. Nếu bạn muốn tải xuống nó dưới dạng một máy tính khác, bạn sẽ cần phải đăng nhập tài khoản người dùng với các đặc quyền thích hợp.

Xóa công việc

Để xóa một hoặc nhiều công việc, hãy chọn (các) công việc đó trong hàng đợi và bấm nút xóa hoặc bấm chuột phải vào công việc và chọn Delete.

Tạm dừng công việc

Bạn cũng có thể tạm dừng các công việc đang trong quá trình xử lý. Trong trường hợp này, các nhiệm vụ hiện tại sẽ được hoàn thành và công việc sẽ không được tiếp tục cho đến khi bạn bỏ dừng. Bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn tạm dừng hoặc tiếp tục khi bấm chuột phải vào một công việc cụ thể.

Trên đây là bài viết hướng dẫn các thông tin xoay quanh công việc (Jobs) trong Network Rendering của Keyshot. Để xem thêm nhiều bài viết hay về hãng Keyshot, mời bạn đọc tham khảo tại đây.

Biên dịch bởi Ngọc Ly- Pacisoft.com