Khả năng thay đổi phần cứng của giấy phép Radmin

Radmin 3 nhận dạng và theo dõi phần cứng trong PC của bạn và sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để giám sát việc tuân thủ cấp phép. Khả năng chịu đựng của phần cứng khi kích hoạt sản phẩm rất linh hoạt và cho phép bạn thay đổi một số thành phần phần cứng cùng một lúc. Mỗi thay đổi phần cứng sẽ thêm một số điểm nhất định vào tổng điểm như được hiển thị trong bảng sau:

Nếu tổng số điểm bằng hoặc vượt quá 6 điểm, Radmin sẽ coi PC của bạn là một thiết bị mới và do đó sẽ phải bỏ ra một lần kích hoạt bổ sung.

Biên dịch bởi Hoài Giang-Help.pasicoft