Khả năng tương thích với phiên bản Radmin

Quản trị viên từ xa 3.x tương thích với quản trị viên từ xa 2.x. Bạn có thể kết nối với Radmin Server 2.x bằng Radmin Viewer 3.x. Tuy nhiên, một số tính năng và chế độ kết nối chỉ được hỗ trợ nếu Radmin 3.x được sử dụng ở cả phía máy chủ và máy khách. Bạn sẽ không thể kết nối với Radmin Server 3.x bằng Radmin Viewer 2.x do thiết kế chương trình.

Trình xem Radmin 3.x -> Máy chủ Radmin 2.x Được phép

Radmin browser 2.x -> Radmin server 3.x Không cho phép

Biên dịch bởi Hoài Giang-Help.pasicoft

Xem thêm : Khả năng tương thích với phiên bản Radmin