Khắc phục lỗi “FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception” trong AutoCAD

Khắc phục lỗi “FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception” trong AutoCAD

Vấn đề:

Khi mở AutoCAD, chúng ta có thể nhận được một trong những lỗi như sau:

FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception at ee563c58h hoặc

FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception at 8d6b3fb8h

Lỗi có thể sẽ được theo sau bởi một hộp thoại yêu cầu gửi báo cáo lỗi như hình dưới đây:

Khắc phục lỗi “FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception” trong AutoCAD

Lỗi này ảnh hưởng đến tất cả user dùng sản phẩm 2018 trên thuê bao với quyền truy cập của một người dùng, trên cả Windows và Mac OS.

Giải quyết:

Download and install:

  • For 64 bit systems – Autodesk License Service (x64) – 5.1.5 Hotfix 1
  • For 32 bit systems– Autodesk License Service (x86) – 5.1.5 Hotfix 1 

Các cập nhật và Hotfix có thể được tải xuống từ tài khoản Autodesk, Autodesk Desktop App (được cài đặt trên hệ thống thích hợp) hoặc bằng cách làm theo các hướng dẫn dưới đây.

Đối với Windows:

1. Ngừng tất cả các sản phẩm Autodesk đang chạy.

2. Download file cài đặt sau, phù hợp với hệ thống của chúng ta.

3. Double-click file cài đặt và tiến hành cài đặt

Đối với Mac:

1. Ngừng tất cả các sản phẩm Autodesk đang chạy.

2. Download file cài đặt sau, phù hợp với hệ thống của chúng ta.

3. Double-click file cài đặt và tiến hành cài đặt.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn