Khắc phục lỗi Script error khi mở AutoCAD LT

Khắc phục lỗi Script error khi mở AutoCAD LT

Vấn đề:

Khi chúng ta mở AutoCAD 2017/ 2018 hoặc AutoCAD LT 2017/2018, chúng ta nhận được một thông báo lỗi như sau:

An error has occurred in the script on this page.

xmsgProductLanguage is undefined

Do you want to continue running scripts on this page?

Khắc phục lỗi Script error khi mở AutoCAD LT

Khắc phục lỗi Script error khi mở AutoCAD LT

Nguyên nhân gây ra lỗi này thường có rất nhiều nguyên nhân.

Giải quyết:

Phương pháp 1:

  • Đóng hộp thoại Script Error. Chúng ta tiến hành khởi động lại máy và mở lại AutoCAD/ AutoCAD LT.

Phương pháp 2: Khởi chạy acad(lt).exe

1. Truy cập đường dẫn C:\ProgramData\FLEXnet

2. Tìm kiếm file “adskflex_xxxx” và tiến hành xóa nó.

3. Truy cập đường dẫn C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD version

4. Chọn chuột phải file acad(lt).exe, chọn Run as Administrator.

Phương pháp 3: Tiếp tục chạy script

1. Tại hộp thoại Script Error, chọn Yes.

Khắc phục lỗi Script error khi mở AutoCAD LT

2. Nếu chúng ta thấy hộp thoại trống, chọn chuột phải vào biểu tượng sản phẩm và chọn Close để đóng hộp thoại.

3. Nếu chúng ta thấy trang kích hoạt sản phẩm hiện ra, chúng ta sẽ sử dụng trang này để kích hoạt sản phẩm AutoCAD/ AutoCAD LT.

Phương pháp 4: Chỉnh sửa thuộc tính AutoCAD/ AutiCAD LT

1. Chọn chuột phải  biểu tượng shortcut của AutoCAD/ AutoCAD LT trên màn hình.

2. Chọn Properties.

3. Chọn tab Shortcut.

4. Tại mục Target, chúng ta tiến hành xóa /language”en-US”.

5. Chọn OK.

Khắc phục lỗi Script error khi mở AutoCAD LT

6. Khởi động lại AutoCAD/ AutoCAD LT và mở lại.

Phương pháp 5: Chạy dưới quyền Administrator

1. Chọn chuột phải biểu tượng shortcut của AutoCAD/ AutoCAD LT trên màn hình.

2. Chọn Run as Administrator.

3. Nếu AutoCAD/ AutoCAD LT mở lên mà không có lỗi Script error xuất hiện, đóng AutoCAD/ AutoCAD LT.

4. Mở lại AutoCAD/ AutoCAD LT bằng cách double-click vào biểu tượng shortcut.

Phương pháp 6: Mở AutoCAD/ AutoCAD LT thông qua file DWG

Nhấp đôi chuột vào một file DWG bất kì để mở AutoCAD/ AutoCAD LT. Nếu AutoCAD/ AutoCAD LT mở lên mà không có lỗi Script error xuất hiện. Chúng ta có thể mở AutoCAD/ AutoCAD LT bằng cách double-click vào biểu tượng shortcut trong những lần sau.

Phương pháp 7: Chỉnh sửa file lgs.data

1. Ngắt kết nối mạng với máy đang bị lỗi Script error.

2. Mở AutoCAD/ AutoCAD LT.

3. Khi màn hình kích hoạt hiển thị, chúng ta kết nối lại internet.

4. Tiến hành kích hoạt AutoCAD/ AutoCAD LT.

5. Nếu quá trình kích hoạt diễn ra không thành công, chúng ta tiếp tục bước 6.

6. Truy cập đường dẫn C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS{product key}_201x0.0.F và tìm file lgs.data.

7. Mở file lgs.data bằng notepad. Đảm bảo rằng dòng đầu tiên đọc: _NETWORK.

8. Lưu lại file lgs.data.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn