Khắc phục lỗi SketchUp không sử dụng được phím tắt

Khắc phục lỗi SketchUp không sử dụng được phím tắt

Vấn đề:

Khắc phục lỗi SketchUp không sử dụng được phím tắt.

Trong quá trình làm việc với phần mềm SketchUp, người sử dụng sẽ thường xuyên sử dụng phím tắt để thực hiện các thao tác nhằm tiết kiệm thời gian và thao tác nhanh hơn. Đôi khi SketchUp dùng lâu lại phát sinh ra vấn đề là chúng ta không thể sử dụng phím tắt tức là nhập lệnh từ bàn phím không có tác dụng.

Giải quyết:

Nếu chúng ta đã tạo phím tắt trong SketchUp theo nhu cầu của bản thân, trước khi khắc phục sự cố này chúng ta cần export file phím tắt chúng ta đã đặt, sau khi khắc phục chúng ta sẽ tiến hành import lại file.

Export file phím tắt trong Sketchup:

1. Mở SketchUp.

2. Tại giao diện SketchUp, chúng chọn Window >Preferences.

Khắc phục lỗi SketchUp không sử dụng được phím tắt

3. Tại cửa sổ System Preferences, chọn Shortcuts >Export.

4. Chọn vị trí lưu file export.

Để khởi động lại phím tắt trong SketchUp:

1. Mở SketchUp.

2. Tại giao diện SketchUp, chúng chọn Window → Preferences.

Khắc phục lỗi SketchUp không sử dụng được phím tắt

3. Tại cửa sổ System Preferences, chọn Shortcuts → Reset All.

Khắc phục lỗi SketchUp không sử dụng được phím tắt

4. Tiến hành kiểm tra các phím tắt đã sử dụng được hay chưa.

Import file phím tắt trong SketchUp:

1. Mở SketchUp.

2. Tại giao diện SketchUp, chúng chọn Window → Preferences.

Khắc phục lỗi SketchUp không sử dụng được phím tắt

3. Tại cửa sổ System Preferences, chọn Shortcuts → Import.

4. Chọn file Shorts key mà chúng ta đã export.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn