Khắc phục lỗi Sorry this pre-release product has expired trong AutoCAD

Khắc phục lỗi Sorry this pre-release product has expired trong AutoCAD

Vấn đề:

Khắc phục lỗi Sorry this pre-release product has expired trong AutoCAD.

Khi chúng mở AutoCAD 2018 (hoặc những sản phẩm khác của AutoCAD 2018), thông báo lỗi xuất hiện

“Sorry, this pre-release product has expired”

Khắc phục lỗi Sorry this pre-release product has expired trong AutoCAD

Khi chúng ta thực hiện cài đặt update version 2018.0.1 trên sản phẩm AutoCAD, chúng ta cần update lên vesion 2018.0.2

Update này áp dụng cho:

  • AutoCAD® 2018
  • AutoCAD® Architecture 2018
  • AutoCAD® MEP 2018
  • AutoCAD® Mechanical 2018
  • AutoCAD® Electrical 2018
  • AutoCAD® Map 3D 2018
  • AutoCAD® Civil 3D® 2018
  • AutoCAD® Plant 3D 2018
  • Advance Steel 2018

Giải quyết:

1. Đăng nhập vào Autodesk Account (https://accounts.autodesk.com/ ) với tài khoản Autodesk ID của chúng ta.

2. Chọn tab MANAGEMENT.

3. Chọn Product Updates.

Khắc phục lỗi Sorry this pre-release product has expired trong AutoCAD

4. Chúng ta sẽ nhìn thấy tùy chọn cho bản cập nhật. Chọn một tùy chọn phù hợp với sản phẩm của chúng ta. Sau đó tiến hành download và install.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn