Khắc phục lỗi The program cannot start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll trong AutoCAD

Lỗi The program cannot start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll trong AutoCAD

Vấn đề:

Khi chúng ta mở các sản phẩm của Autodesk như AutoCAD, AutoCAD LT, chúng ta nhận được thông báo lỗi như sau:

The program cannot start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer.

Khắc phục lỗi The program cannot start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll trong AutoCAD

Nguyên nhân:

Nguyên nhân gây ra lỗi này là do sự cố Microsoft Universal C Runtime Library (Universal CRT) trên máy của chúng ta.

Giải quyết:

Để khắc phục lỗi The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll trong AutoCAD, chúng ta tiến hành một trong các phuong pháp sau:

Phương pháp 1:

1. Gỡ cài đặt AutoCAD/ AutoCAD LT bị lỗi.

2. Khởi động lại máy.

3. Tiến hành cài đặt lại AutoCAD/ AutoCAD LT.

Phương pháp 2:

Đảm bảo máy tính chúng ta luôn cập nhật bản mới. Nếu máy tính của chúng ta tắt chế độ update hoặc lâu ngày chúng ta không update, thì chúng ta phải tiến hành update cho máy để lỗi này được khắc phục.

Phương pháp 3:

Cài đặt lại Microsoft Visual C++.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn