Khắc phục sự cố Flash Player trên Windows 8

PaciSoft – Khắc phục sự cố Flash Player trên Windows 8

1. Bật Flash Player

Chắc chắn rằng Flash Player đang bật.

 • Mở trang đa phương tiện trên Internet Explorer. Ví dụ, hãy truy cập Flash Player Help.

 • Nhấp vào menu Tool , ở góc phải phía trên của Internet Explorer.

  Title of image

   

 • Từ menu tool, chọn Manage Add-ons.

  Choose Manage Add-ons

   

 • Chọn Shockwave Flash Object từ danh sách

  Chú ý:

  Nếu trang web hiện tại của bạn không có nội dung đa phương tiện. Shockwave Flash Object sẽ không xuất hiện trong danh sách.

  Select Shockwave Flash Object

   

 • Click Enable và Close.

  Click Enable

2. Tắt ActiveX Filtering

 • Mở trang có nội dung đa phương tiện trên Internet Explorer.

 • Click vào biểu tượng bánh răng trên thanh công cụ và chọn Safety > ActiveX Filtering.

  Choose Safety, ActiveX Filtering

   

 • Đóng và mở lại trình duyệt. Sau đó, cố gắng để xem nội dung

3. Cập nhật phiên bản Flash Player mới nhât từ Internet Explorer

Các nội dung có thể yêu cầu một phiên bản Flash Player mới hơn so với bản bạn đã cài đặt. Nếu bạn đã cài đặt phiên bản Flash Player mới nhất bằng cách truy cập các tài liệu Find Version. Bước thứ hai trong tài liệu để hiển thị phiên bản của Flash Player mà bạn có.

Flash Player được nhúng trong Internet Explorer, Windows Store và Desktop Mode. Bạn cũng có thể tải về và cài đặt các bản cập nhật mới nhất từ các liên kết sau đây:

Chú thích:

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8.0, vui lòng cập nhật lên Windows 8.1 hay Windows 10 để tiếp tục nhận được bản cập nhật Flash Player. Nếu dùng Windows RT (tablet), bạn có thể nhận được các bản cập nhật chỉ thông qua cơ chế Windows Update.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.