Khắc phục sự cố tải xuống và cài đặt lỗi của Adobe CC

Khắc phục sự cố tải xuống và cài đặt lỗi

Thử các giải pháp trên trang này nếu bạn nhận được lỗi sau khi cố gắng cài đặt ứng dụng từ ứng dụng Sáng tạo Cloud cho máy tính để bàn:

“Đã xảy ra sự cố khi cài đặt <tên sản phẩm>.”

Error message during installationError message during installation

Tìm mã lỗi của bạn

Tìm mã lỗi của bạn trong thông báo lỗi hoặc trong bản ghi cài đặt.

Thêm thông tin liên kết trong thông báo lỗi

Khi bạn nhấp vào liên kết Thông tin khác trong thông báo lỗi, bạn sẽ nhận được mã lỗi mà ứng dụng Mây sáng dành cho máy tính để bàn sử dụng để xác định sự cố. Bạn cũng có thể thấy các thông tin quan trọng khác, chẳng hạn như đường dẫn của tên tệp bị ảnh hưởng hoặc giá trị đăng ký.

More error information

Nhật ký trình cài đặt

Bạn cũng có thể tìm thấy mã lỗi trong tệp nhật ký do trình cài đặt tạo ra. Tệp nhật ký cũng chứa các chi tiết khác có thể giúp khắc phục sự cố lỗi. Tìm tệp Install.log ở vị trí sau:

  • Windows 7, 8 và 10 (64 bit): C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Adobe \ Installers
  • Windows 7, 8 và 10 (32 bit): C: \ Program Files \ Common Files \ Adobe \ Installers
  • Hệ điều hành Mac: / Library / logs / Adobe / Installers /

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn cách khắc phục khi quá trình tải xuống bị gián đoạn?

Khắc phục sự cố tải xuống trên Creative Cloud Adobe

Hướng dẫn truy cập tài sản của bạn ở mọi nơi trên Adobe

 

 

Tagged: