Khắc văn bản trong SolidWorks

PaciSoft – Khắc văn bản trong SolidWorks.

1. Chọn  New (File>New) , chọn Part , OK .

2. Chọn Option (Tools>Option…) , chọn tab Document Properties. Chọn Units, dưới Unit System chọn IPS (inch, pound, second) OK .

3. Chọn Top Plane:

Trượt xuống chọn Normal To4. Chọn Sketch trong Command Manager, chọn Rectangle . Có thể nhìn thấy phía trên bên phải biểu tượng góc phác thảo xuất hiện chỉ ra rằng bạn đang trên chế độ phác thảo.

5. Pick Origin điểm gốc là điểm bắt đầu, kéo sang bên phải

Không cần chính xác kích thước, sẽ xác định kích thước ở bước sau. Nhấn phím ESC để kết thúc hình phác thảo:

Lưu ý: Có hai loại đường được tạo ra bởi bức phác họa, một với đường màu đen và đường màu xanh. Đen dòng là dòng hoàn toàn xác định và đường màu xanh là đường định nghĩa không thực tế.

6.Xác định kích thước phác thào. Chọn Smart Dimension , và bắt đầu dimensioning.

Thiết lập các đường thẳng đứng và ngang 2.00in.

Nhấn ESC để kết thúc thiết lập trên

7. Xây dựng tính năng phác thảo, chọn Features và kich hoạt tính năng Sketch.

Chọn Extruded Boss/Base và thiết lập D1 là 0.5in

 sau đó .

8. Chọn Top face

,

Chọn Normal To Chọn

Tools>Sketch Entities>Text…

9. Nhập văn bản trong Text box

Thay đổi kiểu chữ và kích thước bỏ chọn Use document font

.

Chọn Font

Thiết lập Points 10, nhấn OK.

10. Nhấp vào face, phần văn bản chuyển nơi ở đến trung tâm.

.

11. Để khắc van bản, chọn Features , chọn Extruded Cut , phía dưới Direction1 Blind, thiết lập D1 là 0.01in

Và chọn  .

Chọn Isometric từ menu xem dưới bên trái.

Hoàn thành!

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.