Không thể truy cập tệp khi cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Không thể truy cập tệp khi cài đặt

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Vấn đề:

Không thể truy cập tệp khi cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

Người dùng không thể truy cập vào máy in, têp hoặc các ổ đĩa được chia sẻ sau khi cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition (SEP SBE) cloud và triển khai Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent xuống các client.

Giải quyết:

Mặc định, tính năng chia sẻ tệp, máy in và các ổ đĩa được chia sẻ sẽ bị vô hiệu hóa trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

Để bật tính năng này trên Symantec Endpoint Protection Small Business Edition. Đầu tiên chúng ta phải tạo một bản copy của pilocy mặc định. Thứ hai, chúng ta thực hiện thay đổi các cấu hình. Thứ ba, áp dụng policy này vào group chúng ta muốn thực thi.

Xem: Làm thế nào để bật tính năng chia sẽ tệp, máy in và ổ đĩa trên Symantec Endpoint Protection Small Business Edition?

Cài đặt cấu hình nâng cao:

Một số môi trường mạng nhất định yêu cầu bổ sung các firewall rule để các thiết bị có thể truy cập tính năng chia sẻ một cách rõ rang. Các môi trường này thường bao gồm nhiều hơn một subnet, hoặc các thiết bị được kết nối trực tiếp với các máy trạm.

Trong các môi trường này, chúng ta cần tạo một firewall rule với các port sau đây phải được mở cho cả hai hướng lưu lượng inbound và outbound:

  • TCP 135
  • UDP 137
  • UDP 138
  • TCP 139
  • TCP 445
  • UDP 5355

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

2. Chọn tab Policies.

3. Dưới trường Services, chọn Endpoint Protection, chọn policy mà chúng ta đã kích hoạt tính năng chia sẽ tệp, máy in và ổ đĩa.

Không thể truy cập tệp khi cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

4. Tại trường Network Protection, mở rộng mục Firewall Rules.

5. Chọn Add Rule.

Không thể truy cập tệp khi cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

6. Đặt tên tại trường Rule Name.

7. Dưới trường Connection, chọn Allow.

8. Chọn Inbound & Outbound dưới trường Connection Type.

9. Dưới trường Computers, chọn Any Computer.

10. Tại trường Commuincation, chọn TCP and UDP → Custom List → Click to View List.

Không thể truy cập tệp khi cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

11. Tích chọn các port mà chúng ta đã liệt kê ở trên ( port 135, 137, 138, 139, 445, 5355). Sau đó chọn Apply.

Không thể truy cập tệp khi cài đặt Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

12. Chọn OK, để lưu lại rule.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn