Khung điều hướng trên Acrobat Adobe

Khung điều hướng trên Acrobat Adobe

Khung điều hướng là một vùng của không gian làm việc có thể hiển thị các bảng điều hướng khác nhau. Các công cụ chức năng khác nhau có thể xuất hiện trong ngăn điều hướng.

Ví dụ: Page Thumbnails chứa hình ảnh thu nhỏ của mỗi trang. Việc nhấp vào hình thu nhỏ sẽ mở trang đó trong tài liệu.

Khi bạn mở một PDF, ngăn điều hướng được đóng theo mặc định. Các nút bên trái của khu vực làm việc giúp bạn dễ dàng truy cập vào các bảng điều khiển khác nhau. Chẳng hạn như nút Page Thumbnail  và nút Bookmark panel . Khi Acrobat mở nhưng trống rỗng (không có tệp PDF được mở), ngăn điều hướng không khả dụng.

Hiển thị hoặc ẩn ngăn điều hướng

1. Để mở ngăn điều hướng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấp vào bất kỳ nút bảng điều khiển nào ở phía bên trái của khu vực làm việc để mở bảng điều khiển đó.
  • Chọn View > Show/Hide > Navigation Panes > Show Navigation Pane.

2. Để đóng ngăn điều hướng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấp vào nút cho bảng hiện đang mở trong ngăn điều hướng.
  • Chọn View > Show/Hide > Navigation Panes > Hide Navigation Pane.

Thay đổi diện tích hiển thị cho bảng điều hướng

Tất cả các bảng điều hướng, chẳng hạn như Bookmarks. Xuất hiện trong một cột ở phía bên trái của khu vực làm việc.

  • Để thay đổi chiều rộng của ngăn điều hướng, kéo đường viền bên phải.
  • Để xem một bảng điều khiển khác, ở phía bên trái của ngăn điều hướng. Chọn nút cho bảng điều khiển.

Tùy chọn trong bảng điều hướng

Tất cả các bảng điều hướng đều có trình đơn tùy chọn ở góc trên bên trái . Các lệnh có sẵn trong các menu này khác nhau.

Một số bảng cũng chứa các nút khác ảnh hưởng đến các mục trong bảng điều khiển. Các nút này khác nhau giữa các bảng khác nhau, và một số bảng không có.

Có thể bạn quan tâm: