Khắc phục lỗi Export không sử dụng CPU trong Adobe Premiere Pro cc 2017

Vấn đề: Khi export video không sử dụng CPU trong Adobe Premiere Pro cc 2017 chúng ta có thể update driver card màn hình hoặc có thể export bằng Adobe Encoder để tối ưu sử dựng CPU máy tính

Cách 1: Sử dựng Adobe Encoder để export

B1: CHỌN FILE MUỐN EXPORT –> CHỌN QUEUE

B2:LÚC NÀY SẼ CHUYỂN QUA PHẦN MỀM ENCODER–>EXPORT

Cách 2: Update driver card màn hình

B1: Xác định tên driver card màn hình chuột phải Run–> dxdiag–> Tab Display –> Name Device, tải và cài đặt đúng driver card màn hình

B2: Chuột phải Desktop–> Nvidia control panel (đối với card màn hình Nvidia)

B3: VÀO MANAGE 3D SETTINGS –> TAB PROGRAM SETTINGS ADD PHẦN MÊM ADOBE PREMIERE –>OK

 

 

 

Tagged: