Ký chữ ký của bạn để tạo ID kỹ thuật số trên Acrobat DC

Ký chữ ký của bạn để tạo ID kỹ thuật số trên Acrobat DC

Ngoài hình ảnh và văn bản, bây giờ bạn có thể rút chữ ký của bạn để thêm nó vào danh tính số của bạn và sử dụng nó để ký các văn bản. Bạn có thể sử dụng ngón tay hoặc bút viết tay để vẽ chữ ký.

Signature appearance

Draw your signature

Cấu hình tự động cho SharePoint dựa trên đánh giá chia sẻ

Đối với bài đánh giá chia sẻ dựa trên SharePoint, Acrobat sẽ tự động tạo thư viện tài liệu mới trong trang web phụ của máy chủ SharePoint để bắt đầu đánh giá chia sẻ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn một địa điểm phụ và thư viện tài liệu tương ứng để lưu trữ bài đánh giá được chia sẻ.

Sử dụng tùy chọn cấu hình tự động để xem xét chia sẻ

1. Mở tệp PDF mà bạn muốn gửi cho đánh giá chia sẻ.

2. Vào Tools> Send for Shared Commenting, sau đó kích Send for Shared Commenting trong thanh công cụ.

3. Chọn Tự động thu thập ý kiến trong máy chủ nội bộ của riêng tôi trong danh sách thả xuống và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

4. Chọn SharePoint site phụ và sau đó cung cấp URL của trang phụ của bạn trên máy chủ SharePoint. Nhấp vào Tiếp theo.

Hosting your review file on a SharePoint subsite

Acrobat tự động tạo và cấu hình một thư viện tài liệu mới (có tên là AcrobatSharedReviews) trong tiểu vùng của bạn để bắt đầu đánh giá chia sẻ.

5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chọn hoặc chỉ định các lựa chọn thích hợp để hoàn thành các bước còn lại.

Có thể bạn quan tâm:

Tagged: