Làm cách nào để hiển thị thanh định dạng trong Foxit PDF Editor/Reader?

Trong Foxit PDF Editor, khi sử dụng một công cụ chú thích thì thanh định dạng sẽ được mở mặc định ở bên phải. Nhưng một khi bạn đóng thanh định dạng, tùy chọn sẽ được lưu lại bởi phần mềm bạn sử dụng để chú thích. Khi thanh định dạng không mở được, hãy làm theo các bước sau để hiển thị nó.

Đối với Windows OS

Nếu bạn đang chạy phần mềm trên Window OS, hãy bấm vào vùng đánh dấu dưới đây để mở rộng bảng định dạng.

Đối với MacOS

Nếu bạn đang chạy phần mềm trên MacOS, hãy bấm vào nút trên phía bên phải để hiện thị hay làm ẩn thanh định dạng.

Mong rằng với những chỉ dẫn trên, các bạn có thể mở thanh định dạng trên Foxit PDF Editor/Reader của bạn.

Biên tập bởi Thu Uyên – Pacisoft.com