Làm thế nào để áp dụng bản patch bằng cách sử dụng Patch Management trên nền tảng eDiscovery

Vấn đề

Trong phiên bản 7.1.3, Clearwell giới thiệu một tính năng mới được biết đến là Patch Management. Đây là thông tin hướng dẫn về cách tính năng mới này hoạt động trong Clearwell.

Phương pháp

 1. Đăng nhập trực tiếp vào máy chủ Clearwell dưới dạng Administration
 2. Mở ClearWall user-inface (UI) trong Internet Explorer
 • Đăng nhập bằng tài khoản Trình quản lý Hệ thống
 1. Điều hướng tới System> Patches
 • Ở phía trên cùng bên phải của màn hình> Xác nhận Automatic Notifications được chọn nếu bạn muốn thông báo cập nhật trong tương lai
 • Lưu ý: Trang này hiển thị tất cả các cập nhật có sẵn theo tên, mô tả, và tình trạng.
 • Lưu ý: Các bản cập nhật có sẵn sẽ hiển thị trong cột Actions dưới dạng Download
 1. Chọn ESAs / Available Download> Nhấp vào Install Selected (dưới cùng bên trái)
 • Các bản cập nhật sẽ tải về và bắt đầu cài đặt; khi hoàn thành, trạng thái sẽ thay đổi thành Install Pending Restart
 • Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống / cài đặt các bản vá lỗi theo ba hoặc ít hơn. Các lô lớn hơn đã được biết là gây ra các bản vá lỗi không cài đặt.
 1. Khởi động lại dịch vụ: Điều hướng đến Windows Desktop> Mở Clearwell Commander
 • Nhấn vào Action > Stop Appliance Services
 • Khi hoàn thành, Kích vào Action> Start Appliance Services
 • Lưu ý: Dịch vụ sẽ dừng / bắt đầu cho đến khi tất cả các bản patch được áp dụng
 • Chờ khoảng. 15 phút
 1. Xác minh cài đặt: Mở giao diện người dùng trong Internet Explorer và đăng nhập bằng tài khoản Trình quản lý hệ thống
 • Điều hướng tới System> Patches
 • Xác minh các bản patch đã được áp dụng thông qua cột Status; các bản patch phải được đặt là Installed