Làm sao để giám sát các máy móc khi chúng không được kết nối mạng?

Bài viết này áp dụng cho PRTG Network Monitor 7 trở lên

Giám sát các máy trạm ngoại tuyến sử dụng đoạn dò từ xa

Để giám sát một máy tính không phải lúc nào cũng được kết nối mạng, bạn có thể cài đặt Remote Probe (đoạn dò từ xa) trên máy này. Một đoạn dò từ xa giám sát máy tính cục bộ và các thiết bị trong mạng từ xa (theo tùy chọn). Ngay sau khi máy tính chạy đoạn dò từ xa được kết nối lại với mạng, đoạn dò sẽ kết nối với server core PRTG và gửi dữ liệu giám sát của nó.

Tuy nhiên, có một số hạn chế áp dụng cho các đoạn dò từ xa:

  • Một đoạn dò chỉ có thể đệm cho tối đa 500.000 kết quả cảm biến vào bộ nhớ RAM (lên đến 50 – 200 MB). Nếu có nhiều dữ liệu hơn, đoạn dò sẽ ngừng thu thập dữ liệu.
  • Nếu đoạn dò (hoặc máy tính mà đoạn dò đang chạy) được khởi động lại trước khi có thể kết nối với server core, tất cả dữ liệu được lưu trong bộ đệm sẽ bị mất.
  • Thông báo chỉ có thể được gửi bởi server core, không phải bởi chính đoạn dò.

Add Remote Probe | PRTG Manual

Giải pháp thay thế: Sử dụng Phiên bản phần mềm miễn phí (Freeware Edition)

Sử dụng đoạn dò từ xa, dữ liệu giám sát được thu thập trong khi máy trạm đang ở trạng thái ngoại tuyến, sau đó chúng sẽ được tích hợp vào dữ liệu giám sát server core PRTG của bạn. Nếu điều này không giúp ích cho bạn thì do những hạn chế, việc sử dụng đoạn dò từ xa không phải là một lựa chọn dành cho bạn, vui lòng xem xét cài đặt phiên bản phần mềm miễn phí của PRTG trên máy trạm.

Phiên bản Phần mềm miễn phí của PRTG hỗ trợ tối đa 10 cảm biến. Nghĩa là nó đủ để theo dõi không gian đĩa cục bộ. Xin lưu ý: Với cấu hình này, máy trạm chạy server core PRTG của riêng nó. Bạn phải định cấu hình thông báo, chẳng hạn như qua email hoặc SMS, cho mỗi lần cài đặt server core.

Video hướng dẫn Server Core và Remote Probe

Xem thêm 

Biên dịch bởi Minh Hạnh – Help.pacisoft.com