Làm thế nào để cài đặt cả hai phần mềm Acrobat DC và Acrobat XI

PaciSoft – Làm thế nào để cài đặt cả hai phần mềm  Acrobat DC và Acrobat XI

Để cài đặt cả Acrobat DC và Acrobat XI 

Trong khi cài đặt Acrobat DC, các ứng dụng Creative Cloud cung cấp cho bạn một tùy chọn để loại bỏ hoặc giữ các phiên bản trước của Acrobat. Mặc định, tùy chọn Remove old versions đã được chọn. Nếu bạn muốn cài đặt Acrobat DC mà không bỏ các phiên bản trước của Acrobat, bỏ chọn Remove old versions

Remove old versions

Cài đặt lại Acrobat XI

Nêu bạn cài đặt Acrobat Pro DC và gỡ  Acrobat XI, làm theo các hướng dẫn để cài đặt Acrobat XI Pro.

Bước 1: Gỡ cài đặt Acrobat DC

Mở ứng dụng Creative Cloud, nhấn nút Settings cạnh Acrobat DC và nhấn Uninstall.

Uninstall Acrobat DC

Bước 2: Tải và cài đặt Acrobat XI

Tải về các phiên bản trước của Acrobat từ Download Acrobat products page, double-click vào file download, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.