Làm thế nào khôi phục các file AutoCAD bị hỏng

Làm thế nào khôi phục các file AutoCAD bị hỏng

Vấn đề:

Chúng ta muốn biết làm thế nào để làm sạch và sửa một tệp bản vẽ (. Dwg) trong AutoCAD, vì bản vẽ của chúng ta đã bị hỏng.

Sau đây là một số trường hợp cho biết file của chúng ta có thể bị hỏng:

 • Tệp sẽ không mở.
 • Tệp bị treo hoặc treo AutoCAD.
 • Xuất hiện tình trạng chậm khi chỉnh sửa và thao tác tệp.
 • Thông báo lỗi khi mở hoặc khi làm việc với tệp.
 • Một số lệnh không hoạt động hoặc có sự chậm trễ đáng kể.
 • Tăng kích thước tập tin không rõ nguyên nhân.
 • Display / regen vấn đề.
 • Vẽ thiếu các phần tử.

Nguyên nhân:

 • Ứng dụng thứ ba chạy bên trong AutoCAD.
 • Các tệp DWG được tạo hoặc lưu bằng các sản phẩm không phải của Autodesk hoặc không phải của RealDWG.
 • AutoCAD đã ngưng trong khi lưu bản vẽ.
 • Hình vẽ cũ được sử dụng nhiều lần trong nhiều năm.
 • Lỗi mạng (các lỗi truyền dẫn, khóa tập tin, viết dữ liệu tiềm ẩn).
 • Lỗi của phương tiện lưu trữ (các sector xấu trên ổ đĩa cứng).
 • Bộ nhớ RAM bị hỏng hoặc failing.
 • Các vấn đề về hệ điều hành.
 • Power surges.
 • Phần mềm đã lỗi.

Giải quyết:

♦ Nếu flie DWG không mở được, lần lượt thử các cách sau:

1. Mở blank DWG và chạy lệnh RECOVER. Chọn tập tin có vấn đề. AutoCAD sẽ khôi phục tệp và mở nó.

2. Mở blank DWG và chạy lệnh RECOVERALL. Chọn tập tin có vấn đề. AutoCAD sẽ khôi phục tệp và mở nó.

3. Mở blank DWG và chạy lệnh INSERT. Chọn tập tin có vấn đề. Nếu có, thì chạy EXPLODE và chọn khối insert vào. Chạy các lệnh AUDITPURGE, và sau đó sử dụng SAVEAS để tạo một DWG mới.

4. Tìm trong thư mục nơi DWG được lưu và xem có tệp BAK nào cùng tên hay không. Nếu có, đổi tên BAK thành DWG và xem tệp có thể mở được hay không.

5. Di chuyển đến C: \ Windows \ Temp và xem các tệp có đuôi SV$ hay không. Nếu có tồn tại với một tên tương tự với tệp DWG hỏng, hãy đổi tên thành DWG và xem nó có thể mở được không

6. Thử mở bản vẽ bằng DWG Trueview. Nếu bạn có thể mở nó ở đó, hãy chuyển bản vẽ sang một phiên bản DWG cũ hơn và thử mở lại.

7. Vào hệ thống backup của chúng ta và khôi phục tệp từ một thời điểm trước khi nó bị hỏng.

♦ Nếu flie DWG vẫn mở được, thực hiện các bước theo thứ tự sau:

1. Mở file.

2. Xóa các application đã đăng kí (từ command line):

–PURGE

R”, sau đó Enter.

N”, sau đó Enter.

3. Gõ PURGE vào command line. Chọn Purge All.

4. Kiểm tra và sửa lỗi:

AUDIT

Y”, để fix lỗi, sau đó nhấn Enter.

5. Lưu file.

♦ Cách khác:

1. Mở bản vẽ hỏng và bản vẽ mới.

2. Ấn CTRL+ACTRL+SHFT+C trong bản vẽ hỏng. Điểm cơ bản là 0,0,0.

3. Ấn CTRL+V trong bản vẽ mới, Insert điểm 0,0,0.

4. Lưu bản vẽ mới.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn