Làm việc với đồ họa và tiêu đề trong Adobe Premiere

Tìm hiểu cách làm việc với ảnh, tiêu đề và đồ họa trong Adobe Premiere

Download tệp mẫu để thực hành với (ZIP, 128 MB)

1. Làm việc với các tệp hình ảnh

Nhập và chỉnh sửa ảnh và đồ họa bằng bảng điều khiển Trình duyệt phương tiện.

Thêm hình ảnh

 • Thêm ảnh vào một chuỗi giống như cách bạn thêm video clip.
 • Nếu bạn nhập tệp PSD từ Adobe Photoshop, bạn có thể chọn các lớp bạn muốn nhập.
 • Bạn có thể thay đổi thời lượng phát lại ảnh tĩnh từ độ dài mặc định 5 giây bằng cách chọn Chỉnh sửa> Tùy chọn> Dòng thời gian> Thời lượng mặc định ảnh tĩnh (Windows) hoặc Trình đơn ứng dụng Premiere Pro> Tùy chọn> Dòng thời gian> Thời lượng mặc định ảnh tĩnh (macOS).

2. Tạo một tiêu đề mới

Tạo tiêu đề và đồ họa gốc của riêng bạn với bảng Essential Graphics.

Cách tạo tiêu đề

 • Sử dụng tab Duyệt trong bảng Đồ họa Cơ bản để tìm các mẫu tiêu đề dựng sẵn mà bạn có thể kéo trực tiếp vào trình tự của mình.
 • Sử dụng công cụ Loại để chỉnh sửa nội dung của tiêu đề mẫu hoặc để tạo một tiêu đề mới.
 • Với tiêu đề được chọn, hãy sử dụng tab Chỉnh sửa trong bảng Đồ họa Cơ bản để thay đổi cài đặt như phông chữ, màu sắc và bố cục.
 • Mỗi phần văn bản trong tiêu đề nằm trên một lớp riêng biệt, được hiển thị ở đầu tab Chỉnh sửa. Chọn lớp bạn muốn thay đổi để điều chỉnh cài đặt của nó.
 • Kéo các lớp lên hoặc xuống trong bảng Essential Graphics để chúng xuất hiện phía trước hoặc phía sau các lớp khác. Các lớp trên nằm trước các lớp thấp hơn.
 • Chuyển trở lại không gian làm việc Chỉnh sửa khi bạn đã hoàn tất.

3. Thay đổi kích thước của clip

Không phải tất cả phương tiện bạn nhập vào dự án của mình sẽ phù hợp với kích thước khung của trình tự của bạn.

Cách thay đổi kích thước clip

 • Theo mặc định, các video clip và ảnh quá khổ sẽ được cắt theo kích thước khung hình trong trình tự của bạn sau khi bạn chỉnh sửa chúng thành một bản nhạc.
 • Để thay đổi kích thước clip sao cho vừa với bên trong khung trình tự của bạn, hãy nhấp chuột phải vào clip trong trình tự và chọn Đặt thành kích thước khung hình.
 • Nếu tỷ lệ khung hình clip không khớp với trình tự của bạn, bạn có thể sử dụng các điều khiển Tỷ lệ và Vị trí trong bảng Điều khiển Hiệu ứng để điều chỉnh. Sử dụng các điều khiển Xoay để sửa những thứ như đường chân trời không bằng phẳng.
 • Chọn một clip trong bảng Dòng thời gian để xem các điều khiển cho nó trong bảng Điều khiển Hiệu ứng.

Biên dịch bởi Trương Hồng Lĩnh – Pacisoft.vn