Giải đáp những thắc mắc về License Lumion

Giải đáp những thắc mắc về License Lumion

I.Hướng dẫn cách để được hỗ trợ kĩ thuật từ Lumion

 • Hỗ trợ thông qua Lumion Support Forum
 • Không hỗ trợ qua email, điện thoại và tin nhắn forum cá nhân.
 • Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6

Bước 1: Tạo một tài khoản mới tại đây

Bước 2:Đăng kí License Key

Nếu bạn đang sử dụng Lumion Demo, hãy bỏ qua bước này.

 • Copy License Key từ email được gửi khi bạn mua Lumion

Giải đáp những thắc mắc về License Lumion và hỗ trợ kĩ thuật

 • Nhập Lumion License Key vào ô và chọn Register (1 License Key có thể dùng cho nhiều nhân viên)

Giải đáp những thắc mắc về License Lumion và hỗ trợ kĩ thuật

 • Bảng sau sẽ xuất hiện

Giải đáp những thắc mắc về License Lumion và hỗ trợ kĩ thuật

 

Bước 3:Tìm kiếm thông tin phù hợp với thắc mắc của bạn

Bước 4:Post câu trả lời của bạn tại đây

II.Yêu cầu reset license trong License & Installation Questions

click here

III.Họat động của hệ thống License Lumion

 • Có thể cài đặt Lumion trên nhiều máy tính.
 • Số lượng License Keys or Seats xác định số lượng PCs có thể sử dụng Lumion cùng lúc.
 • Lumion yêu cầu có internet khi bạn khởi động & tắt Lumion, cũng như khi tải lên hoặc quản lý những dự án MyLumion.

Nếu bạn muốn sử dụng Lumion trên nhiều PCs, có 2 lựa chọn dành cho bạn:

1.Một License Key gồm nhiều Seat

 • License này chỉ có một Download Manager và một bộ installation files tương ứng.
 • License này sẽ khóa một seat khi bạn khởi động Lumion trên một PC và mở nó khi tắt Lumion trên PC đó.
 • Bạn có thể chuyển đổi X License Keys sang một License Key gồm X seats.

2.Những License riêng rẽ

 • License này có một Download Manager và các installation file riêng cho mỗi License. Điều này gây ra một rắc rối là bạn sẽ phải tải về các installation file khi cài đặt một License Key mới trên máy tính của bạn.

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.