License Veritas kích hoạt báo lỗi

Lỗi: Sau khi add license vào thì Veritas chỉ kích hoạt license của tháng trước đã mua nhưng License của tháng hiện tại thì không kích hoạt được.

Hướng dẫn

Download file licence SLF trên trang Portal add lại cho những server Agent đang bị mất license.

Để download file SLF về active cho phần mềm backup:

–          Để download file SLF, khách hàng truy cập vào trang https://my.veritas.com và login bằng tài khoản veritas của khách hàng.

–          Sau đó chọn “Licensing”, tiếp theo chọn tab “License Keys”.

–          Tại giao diện này, khách hàng sẽ thấy thông tin các license Veritas của khách hàng.

–          Khách hàng sẽ download file SLF ở góc bên phải thông tin license. ( cột thông tin có dòng chữ màu cam)