Lumion có được nâng cấp miễn phí hay không?

  1. Lumion có được nâng cấp miễn phí?
  • Lumion 11: Nếu bạn sở hữu License Key của Lumion 11, bạn có quyền nhận tất cả các bản cập nhật Lumion 11.x miễn phí cho đến khi phiên bản 12.0 được phát hành vào quý 4 năm 2021.
  • Lumion 10: Nếu bạn sở hữu License Key của Lumion 10, tất cả các bản cập nhật Lumion 10.x được phát hành vào năm 2019 và 2020 đều miễn phí. Bản cập nhật miễn phí cuối cùng đã được phát hành là Lumion 10.5.
  • Lumion 9: Nếu bạn sở hữu License Key của Lumion 9, tất cả các bản cập nhật Lumion 9.x được phát hành vào năm 2018 và 2019 đều miễn phí. Bản cập nhật miễn phí cuối cùng đã được phát hành là Lumion 9.5.
  • Lumion 8: Nếu bạn sở hữu License Key của Lumion 8, tất cả các bản cập nhật Lumion 8.x được phát hành vào năm 2017 và 2018 đều miễn phí. Bản cập nhật miễn phí cuối cùng đã được phát hành là Lumion 8.5.

Nếu bạn sở hữu License Key của Lumion 10 (hoặc cũ hơn), bạn phải trả phí nâng cấp để có được phiên bản 11.

Tuy nhiên, bạn không cần phải nâng cấp lên phiên bản 11 nếu không muốn. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các License Key thương mại cũ hơn bao lâu tùy ý.

Dưới đây là cách nâng cấp License Key của bạn, chẳng hạn như từ Lumion 10 lên Lumion 11:

Lumion website: Nâng cấp Lumion

  1. Làm thế nào để nhận được bản cập nhật mới nhất?

Các phiên bản mới của Lumion được phát hành thường xuyên với các cải tiến, sửa lỗi, nội dung và chức năng mới.

Khi các phiên bản mới của Lumion được phát hành, các email sẽ tự động gửi đến địa chỉ mà bạn đã nhập khi mua Lumion. Email có tiêu đề ‘Getting started with Lumion’ và bao gồm liên kết đến Trình quản lý tải xuống (Download Manager).

2.1: Nếu bạn không nhận được email tự động sau khi bản cập nhật được phát hành, làm theo các hướng dẫn sau:

Knowledge Base: Hướng dẫn cách nhận email có liên kết tải xuống Lumion?

  1. Làm thế nào để cài đặt bản cập nhật mới nhất?

Mỗi bản phát hành mới là một phiên bản độc lập của Lumion phải được cài đặt trong một thư mục mới (không bao giờ nằm ​​trong cùng một thư mục với bản cài đặt hiện có).

Bạn không cần phải gỡ cài đặt các phiên bản Lumion cũ hơn để cài đặt phiên bản mới hơn.

Biên dịch bởi Thắm Phạm – Pacisoft.com