Máy chủ MapForce của Altova và tính năng tự động hóa chuyển đổi dữ liệu (P1)

Điều gì làm cho MapForce Server vượt trội hơn so với các máy chủ tích hợp dữ liệu khác?

Máy chủ MapForce  thực hiện chuyển đổi dữ liệu cho mọi sự kết hợp của XML, JSON, cơ sở dữ liệu, EDI, XBRL, tệp phẳng, Excel và / hoặc dịch vụ Web dựa trên ánh xạ dữ liệu được tối ưu hóa.

Máy chủ MapForce luôn có sẵn với một phần nhỏ chi phí của các sản phẩm quản lý big-iron data và không bị cản trở bởi  baggage như các tính năng thiết kế lỗi thời vốn có trong các sản phẩm cũ khác.

1. Điểm nổi bật của máy chủ MapForce

  • Tích hợp dữ liệu tự động
  • Tương thích đa nền tảng
  • Cấu hình mở rộng cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô
  • Hỗ trợ tất cả các cơ sở dữ liệu và định dạng dữ liệu chính mà không cần ‘trình kết nối’ tốn thêm nhiều chi phí
  • Tích hợp dữ liệu tự động với bất kỳ kết hợp nào với XML, JSON, cơ sở dữ liệu, EDI, XBRL, tệp phẳng, Excel và / hoặc dữ liệu dịch vụ Web
  • Hỗ trợ ánh xạ dữ liệu độc đáo không giới hạn
  • Tham số thực thi đầu vào và đầu ra
  • Hỗ trợ các yêu cầu ETL của doanh nghiệp cho nhiều nguồn đầu vào và / hoặc các điểm đến đầu ra

2. MapForce Server and MapForce

Altova MapForce Server bao gồm công cụ chuyển đổi dữ liệu tích hợp được phát triển cho MapForce và được tăng cường rất nhiều để hoạt động trong môi trường của máy chủ. MapForce Server thực hiện chuyển đổi dữ liệu cho mọi sự kết hợp của XML, cơ sở dữ liệu, EDI, XBRL, tệp phẳng, Excel, JSON và / hoặc dịch vụ Web bằng cách sử dụng ánh xạ dữ liệu được xử lý sơ bộ và tối ưu hóa được lưu trữ trong các tệp thực thi dựa trên ánh xạ dữ liệu đã được xác định trong MapForce. MapForce Server đưa chuyển đổi dữ liệu lên một tầm cao mới với khả năng xử lý song song và đa luồng, hợp nhất SQL hàng loạt, hỗ trợ đa nền tảng, v.v. của máy chủ.

Xử lý sơ bộ cho phép hiệu suất nhanh hơn và giảm dấu vết trên bộ nhớ cho hầu hết các ánh xạ dữ liệu. MapForce Server hoạt động dưới sự quản lý của FlowForce Server trong một cấu hình độc lập được thực hiện bởi dòng lệnh hoặc lập trình thông qua API.

Sau khi ánh xạ MapForce được thiết kế và thử nghiệm, MapForce Server có thể thực hiện nó để tự động hóa các quy trình kinh doanh có yêu cầu phải chuyển đổi dữ liệu lặp đi lặp lại.

MapForce xử lý sơ bộ và tối ưu hóa ánh xạ dữ liệu, lưu trữ chúng trong các tệp MapForce Server Execution để thực thi dòng lệnh của MapForce Server và tải chúng lên để sử dụng trong các tác vụ của FlowForce Server.

3. Hỗ trợ đa nền tảng

MapForce Server có sẵn cho:

Windows Server (Máy tính để bàn và lõi): 2008 R2 SP1 với Platform Update, 2012, 2016, 2019

Windows: Windows 7 SP1 with Platform Update, Windows 8, Windows 10

Linux: CentOS 7 * 8, RedHat 7 * 8, Debian 8, 9 * 10, Ubuntu 16.04, 18.04 * 20.04

macOS: 10.13 trở lên

4. Các sản phẩm tích hợp của máy chủ Altova

MapForce Server có thể được định cấu hình có hoặc không có FlowForce Server, RaptorXML Server hoặc StyleVision Server, tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệ. Để có giải pháp tiết kiệm chi phí nhất, chỉ nên chọn các sản phẩm cụ thể bạn cho là cần thiết. Nếu cần thay đổi trong tương lai, bạn có thể thêm các mô-đun máy chủ khác. Mỗi máy chủ là một sản phẩm độc lập và được cấp phép riêng.

Khi MapForce Server hoạt động dưới sự quản lý của FlowForce Server, ánh xạ dữ liệu sẽ được thực hiện dưới dạng các tác vụ FlowForce Server, dựa trên các trình kích hoạt được định nghĩa là một phần của các tác vụ trongFlowForce Server.

Các tác vụ trong FlowForce Server có thể được kích hoạt tại một thời gian hoặc một khoảng thời gian cụ thể hoặc dựa trên một sự kiện cụ thể chẳng hạn như sự xuất hiện của tệp mới trong thư mục đã xem. Ví dụ: tài liệu XBRL phiên bản mới được thêm vào thư mục để xác thực tệp bằng RaptorXML XBRL Server qua nhiều bước kích hoạt các tác vụ trong FlowForce Server, sau đó sử dụng MapForce Server để trích xuất một số dữ liệu nhất định từ XBRL và chèn nó vào cơ sở dữ liệu.

Quý bạn đọc có thể tham khảo thêm về một sản phẩm phần mềm máy chủ khác của Altova tại đây

Biên dịch bởi Hằng Nga – Pacisoft.com

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.