Miro Enterprise Plan

Gói Enterprise Plan được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp lớn, nhóm làm việc với hơn 50 thành viên và các dự án yêu cầu bảo mật cao hơn. Gói Doanh nghiệp sẽ cung cấp cho doanh nghiệp của bạn tất cả các tính năng của  Miro, bao gồm cả những tính năng nâng cao:

Tại sao chọn gói Enterprise?

Multiple teams

Quản lý người dùng nâng cao trong Miro cho phép Quản trị viên tài khoản chỉnh sửa chi tiết của Nhóm, dễ dàng lọc và quản lý tất cả các Nhóm và người dùng Nhóm ở một nơi, quản lý các ứng dụng và tích hợp có sẵn cho Nhóm và thiết lập quyền của Nhóm.

Day Passes

Nếu bạn có những người dùng chỉ yêu cầu một vài ngày tham gia vào một dự án, thì không cần phải trả tiền cho giấy phép hàng tháng hoặc hàng năm cho những người dùng đó. Với giấy phép Thỉnh thoảng chuyên dụng, họ sẽ có đầy đủ chức năng truy cập hàng ngày bằng Thẻ ngày.

Bảo mật nâng cao và quyền riêng tư dữ liệu

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu và có cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp toàn cầu. Chúng tôi cung cấp cho người dùng gói Doanh nghiệp xem xét hợp đồng pháp lý và bảo mật toàn diện theo yêu cầu cũng như SSO / SAML 2.0 để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Quyền truy cập vào dữ liệu người dùng và nội dung được tạo và lưu trữ trên bảng được quy định nghiêm ngặt. Các thành viên nhóm Miro có thể thực hiện quyền truy cập trong những trường hợp ngoại lệ chỉ cho mục đích khắc phục sự cố khi nhận được sự chấp thuận của bạn.

Quản lý cấp cao hỗ trợ (Customer Success Manager)

Người Customer Success Manager tận tâm sẽ làm việc với bạn bằng cách sử dụng kiến ​​thức của họ về sản phẩm và các khách hàng khác để trình bày các ứng dụng và giải pháp dành riêng cho trường hợp sử dụng của bạn và giúp bạn khai thác tối đa Miro.

Để tìm hiểu thêm về hoặc đăng ký gói Enterprise, vui lòng liên hệ với sales@pacisoft.com