Nâng cấp Enterprise PDM 2015 lên PDM 2016

Pacisoft – Nâng cấp  Enterprise PDM 2015 lên PDM 2016

Dùng DVD hoặc download để nâng cấp SOLIDWORKS 2016

 

Nếu bạn muốn nâng cấp, không nên nâng cấp từ Installation Manager.

Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Cho chạy  \SWPDMServer\setup.exe.

LƯU Ý: bạn sử dụng các SOLIDWORKS Installation Manager để nâng cấp SolidNetWork License Manager, cần được nâng cấp trước khi thực hiện nâng cấp EPDM.

Để nâng cấp Enterprise PDM:

  1. Từ DVD hoặc download, vào thư mục con swpdmserver , nhấp chuột phải vào setup, chọn Run as administrator. Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Sau khi chương trình nâng cấp, nhấp “Next
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Để xác nhận nhấn OK.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Khi xuất hiện màn hình Welcome nhấn “Next“.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Chấp nhận điều khoản chọn I accept the terms the license agreement -> nhấn “ Next“.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Điền vào tài khoản và tổ chức rồi nhấp “Next” (Nếu gần đây bạn đã nâng cấp sản phẩm SOLIDWORKS khác, bạn có thể không nhìn thấy bảng thông báo này).
Enterprise PDM 2016 Upgrade InstructionsXác nhận rồi nhấn  “Next”.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Chọn kiểu cài đặt PDM Server, nên chọn SOLIDWORKS PDM Professional. PDM Professional là tên mới  của Enterprise PDM, xác nhận rồi nhấp “Next“.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Chọn dịch vụ phù hơp cho máy tính rồi, nhấn “Next“.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Nếu đang cài đặt cho một máy client, chọn License phù hợp rồi nhấn “Next”.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Sau đó, chọn add-ins bạn muốn cài đặt. Nhấn “Next”.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Việc nâng cấp sẽ được tiến hành. Khi xuất hiện bản thông báo, nhập tên SQL Server và nhập password, chọn “Next“.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instrcutions

.Nhấn Install để bắt đầu cài đặt.Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Khi cài đăt xong, nhấn Next, xuất hiện một vài bảng thông báo, chọn Ok để tiếp tục. Cuối cùng là Finish để hoàn thành cài đặt.

Khởi động lại hệ thống khi cần thiết.

Nâng cấp cơ sở dữ liệu Enterprise PDM

Nếu đã có một máy client đã được nâng cấp và truy cập vào “CAPVaut – Prof”, bạn sẽ được nhắc rằng cần thêm một bước để nâng cấp Enterprise PDM.

Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Để khởi động SOLIDWORKS PDM Database Upgrade Wizard, vào thư mục Download và “Run as Administrator” \swpdmserver\Upgrade\Upgrade.exe.
EDPM Upgrade

Xác nhận nhấn Yes để tiếp tục. Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Việc cập nhật sẽ tiến hành ở những bước sau:

Bước 1:
Xác nhận và nhấn ” Next
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Nhập tên của SQL Server và nhấn Next để tiếp tục.Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Bước 2:

Nhập password cho tài khoản SQL rồi Log In.
.Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Step 3:

Chọn các mục bạn cần được liệt kê trong bảng, nhấn Next để tiếp tục.
. Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Bước 4: 
Chương trình tạm dừng để cho phép bạn quay trở lại bước trước đó nếu cần thiết. Nhấn Next để tiến hành nâng cấp.
Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Việc nâng cấp sẽ được tiến hành. Lưu ý điều này có thể mất một thời gian tùy thuộc vào database của bạn. Khi quá trình này kết thúc, xác nhận đã có kết quả thành công và nhấn Finish để thoát. Enterprise PDM 2016 Upgrade Instructions

Đăng nhập vào một máy client đã được nâng cấp để thử nghiệm. Một khi bạn đã xác nhận hệ thống hoạt động bình thường, nâng cấp phần còn lại của các máy client.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.