Network Operations

Cùng Help.pacisoft.com tìm hiểu về trung tâm điều hành mạng (NOC) giúp giảm độ phức tạp của các hoạt động với điều phối, tự động hóa và phản hồi.

Trung tâm điều hành mạng (Network Operations Center – NOC) là gì?  

Khi các tổ chức chấp nhận chuyển đổi kỹ thuật số và dịch vụ, vô tình họ sẽ tạo ra các môi trường mạng phức tạp, dễ thương tổn và khó bảo mật. Các tổ chức cần một chiến lược bảo mật trung tâm hoạt động ưu tiên các hoạt động automation-driven network (tạm dịch: mạng theo hướng tự động hóa) nhằm giúp ngăn chặn vi phạm mạng. Giải pháp hoạt động mạng của Fortinet (Fortinet’s Network Operations Solution) cung cấp một quy trình bảo mật tích hợp với các khả năng của trung tâm điều hành mạng (NOC) được điều khiển tự động hóa, giúp loại bỏ các vi phạm và thống nhất môi trường làm việc bị gián đoạn (siloed work environments).

 

Quản lý tập trung và khả năng hiển thị (Centralized Management and Visibility)

Các tổ chức có pane of glass thống nhất, duy nhất để quản lý hoạt động mạng tập trung và khả năng hiển thị. Nó giúp đơn giản hóa các console (tạm dịch: bảng điều khiển) quản lý phức tạp và cho phép automation-driven management (tạm dịch: quản lý theo hướng tự động hóa).

Zero-Touch Provisioning

Giảm chi phí và độ phức tạp bằng cách tận dụng script và API tự động hóa để cho phép cấp phép trong vài phút. Các mẫu cấp phép cũng có thể được lưu trữ trong kho lưu trữ trung tâm (central repository) để sử dụng trong tương lai, nhằm khám phá các thay đổi của trung tâm điều hành mạng (NOC).

Quản lý cấu hình (Configuration Management)

Định cấu hình tập trung tất cả các thiết bị nhằm đảm bảo các revision (tạm dịch: bản sửa đổi) hiện tại được sao lưu. Các công cụ giám sát NOC cung cấp khả năng theo dõi và tự động hóa các thay đổi dựa trên các trình kích hoạt trong Security Fabric (tạm dịch: cấu trúc bảo mật).

Tuân thủ các phương pháp tốt nhất (Best Practices Compliance)

Quản lý việc tuân thủ thường là một quy trình thủ công tẻ nhạt và không hiệu quả. Rất khó để một doanh nghiệp có thể quản lý và thu hút được sự hỗ trợ của nhiều nhân viên full-time và có thể mất hàng tháng để có thể thành công.

Chấm điểm và xếp hạng rủi ro (Risk Scoring and Ranking)

Đánh giá rủi ro liên tục để có các biện pháp tốt nhất giúp tuân thủ NIST và CIS. Cải thiện rủi ro và dễ dàng áp dụng các thay đổi được đề xuất cho mạng NOC của bạn.

Thay đổi báo cáo kiểm soát (Change Control Reporting)

Tận dụng các ban báo cáo có thể tùy chỉnh để theo dõi những ai đã đề xuất và thực hiện các thay đổi đối với chính sách, điều kiện và cấu hình cũng như lý do tại sao. Quan trọng hơn, có quyền truy cập vào các báo cáo về PCI DSS, NIST, CIS và nhiều báo cáo khác.

Tự động hóa và điều phối (Automation and Orchestration)

Với cơ chế tự động hóa và điều phối, các tổ chức có thể tự động hóa các tác vụ thường xuyên của NOC IT và kích hoạt cảnh báo. Các nhóm bảo mật có thể giảm thời gian từ phát hiện mối đe dọa đến phản ứng một cách hiệu quả.

Tối ưu hóa quy trình làm việc (Workflow Optimization)

Thay đổi chính sách kiểm soát quy trình làm việc để giảm thiểu các rủi ro. Giảm thời gian phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa hoặc sự bất thường trong hoạt động. 

Tích hợp cho doanh nghiệp (Enterprise Integrations)

Dễ dàng khắc phục các rủi ro trong khi hoạt động nhờ được tích hợp dễ dàng với các đối tác. 

Biên dịch bởi Thy Thy – Help.pacisoft.com