Hướng dẫn sửa lỗi “Cannot start the source application for this object”

Miêu tả

Bạn cố gắng mở một tệp nhúng PDF của Adobe trong excel và không mở được, Nó dẫn đến lỗi “ Không thể khởi động ứng dụng nguồn cho đối tượng này”. Bạn không cài đặt adobe trên hệ thống này và phải chọn tùy chọn “Sử dụng Foxit PhantomPDF để mở các tệp nhúng Acrobat và các tệp Foxit PDF Editor được nhúng trên Microsoft Office” trong Prferences.

Hình ảnh lỗi mắc phải

Cách xử lý

Liên kết lại Foxit PhantomPDF với đối tượng Adobe acrobat trong tệp excel.

  1. Đi đến File > Preferences > File Associations > bấm vào nút Advanced > bỏ chọn Use Foxit PhantomPDF to open embedded Acrobat files an embedded Foxit Reader PDF files in Microsoft Office và bấm OK. Bấm vào Make default PDF viewers.  Tiếp theo, bạn chọn Yes nếu có bất kỳ thông báo UAC nào xuất hiện.
  2. Và sau đó bấm vào nút Advanced lần nữa, bấm chọn Use Foxit PhantomPDF to open embedded Acrobat files an embedded Foxit Reader PDF files in Microsoft Office và bấm OK. Cuối cùng, bấm vào Make default PDF viewers và nút OK để áp dụng các thay đổi.

Biên tập bởi Thu Uyên – iworld.com.vn