Lưu ý khi cài đặt Hitachi plug-in cho Veeam Backup & Replication v1.0.66

Cùng PACISOFT VN Help Center tìm hiểu những lưu ý khi cài đặt Hitachi plug-in cho Veeam Backup & Replication v1.0.66.

Yêu cầu

Trước khi cài đặt Hitachi Plug-In, hãy đảm bảo bạn sử dụng Veeam Backup & Replication phiên bản 10.0.0.4461 hoặc mới hơn. Để kiểm tra phiên bản, hãy mở main menu trong Veeam Backup & Replication console và chọn Help > About.

Hitachi Plug-In cho Veeam Backup & Replication hỗ trợ tích hợp với các hệ thống lưu trữ sau:

 • VSP E590, E790, E990 (93-03-01-60 / 00 hoặc mới hơn),
 • VSP F350, F370, F700, F900 (88-07-01-x0 / 00 hoặc mới hơn),
 • VSP G350, G370, G700, G900 (88-07-01-x0 / 00 hoặc mới hơn),
 • VSP 5000 (90-05-01-00 / 00 hoặc mới hơn)

Làm theo hướng dẫn chi tiết về cách configuration Hitachi Plug-In và storage system trong Hitachi Documentation.

Các sự cố thường gặp

Sau đây là danh sách các sự cố có thể xảy ra với Hitachi Plug-In cho Veeam Backup & Replication. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào được liệt kê bên dưới, hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Hitachi.

 • Việc thêm Hitachi storage vào cơ sở hạ tầng Veeam Backup & Replication bằng IP của Service Processor (SVP) không được hỗ trợ nhưng sẽ thực hiện được bằng phiên bản có plug-in. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng một trong các địa chỉ IP CTL1 / CTL2 để thêm Hitachi storage. Lưu ý: Hạn chế này không áp dụng cho dòng VSP 5000.
 • Hitachi Plug-In không trả về thông tin của ổ đĩa không được gắn vào máy chủ. Để thực hiện khôi phục từ các snapshot nằm trên các ổ đĩa như vậy, hãy gắn một ổ đĩa vào máy chủ lưu trữ và thực hiện quét lại (rescan) trong Veeam Backup & Replication consile. Để biết chi tiết, hãy xem thêm Rescanning Storage System.
 • Phiên bản plug-in này không hỗ trợ Freeze-only snapshot. Nếu bạn muốn kích hoạt xử lý VM bằng cách sử dụng VMware snapshot, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Veeam để thay đổi registry key.
 • Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cấu hình của nhóm máy chủ / iSCSI targets sau ít nhất một thao tác khôi phục, bạn phải khởi động lại Veeam Backup Service thủ công. Khởi động lại dịch vụ sẽ refresh lug-in cache và các thay đổi cấu hình sẽ được cập nhật.
 • Sau khi xóa snapshot, các logical device record (LDEV) có hậu tố _DEL có thể vẫn được lưu trữ cho đến khi có thao tác quét lại bộ nhớ tiếp theo. Tuy nhiên, những snapshot như vậy có thể được trích xuất trong quá trình rescan và hiển thị trong storage infrastructure UI dưới dạng ổ đĩa thông thường. Để tránh sự cố này, bạn có thể xóa hoặc hủy xuất các snapshot bằng cách thủ công.
 • Các công việc và quá trình rescan có thể không thực hiện được nếu chúng đang chạy song song hoặc tại thời điểm hệ thống lưu trữ đang xử lý các tác vụ khác.
 • Hitachi Plug-In không hỗ trợ sao lưu các failover cluster bằng Veeam Agent for Windows.
 • Việc khởi động lại Veeam Backup Service có thể làm cho Veeam Agent for Windows không hoạt động. Sự cố xảy ra do việc này kích hoạt storage information caching và nó vượt quá VSS freeze timeout.
 • Đảm bảo có ít nhất hai cổng FC trên bộ lưu trữ; cấu hình với một cổng FC duy nhất không sẽ được hỗ trợ.

Biên dịch bởi Ngọc Diệu – Pacisoft.com