Phạm vi bảo hiểm của McAfee cho tháng 6/2021 – Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-1675 PrintNightmare

MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU

Hệ thống điều hành Microsoft Windows

TÓM TẮT

McAfee đang đánh giá phạm vi bảo hiểm cho CVE-2021-1675 và mã “proof of concept” được công bố liên quan.

McAfee biết về CVE 2021-1675, còn được gọi là “PrintNightmare”. Khuyến nghị ngay lập tức của chúng tôi là vô hiệu hóa dịch vụ bộ đệm in trên tất cả các máy chủ trong môi trường của bạn. Chúng tôi đang điều tra các biện pháp đối phó với sản phẩm và sẽ cập nhật vấn đề này khi chúng tôi tìm hiểu thêm.

Để vô hiệu hoá PrintSpooler thông qua các đối tượng chính sách nhóm, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Sửa đổi GPO của bạn hoặc tạo một GPO mới để quản lý cài đặt này.
  2. Khi bạn chỉnh sửa GPO, đi tới Computer Configuration, Policies, Windows Settings, System Services, Print Spooler.
  3. Bấm chuột phải vào Print Spooler System Service option và chọn Properties.
  4. Đặt the System Service thành Disabled.

Đăng ký bài viết này để nhận thông tin cập nhật liên quan đến bảo hiểm mối đe dọa liên quan đến các sản phẩm của McAfee.

Để nhận thông báo qua email khi bài viết này được cập nhật, hãy nhấp vào Đăng ký ở bên phải của trang. Bạn phải đăng nhập để đăng ký.
Chi tiết sản phẩm CVE-2021-1675 PrintNightmare của McAfee.
Biên dịch Phương Linh – Help.pacisoft.com