Phạm vi bảo hiểm McAfee cho tháng 6/2021, Trình điều khiển WHQL độc hại đã ký Netfilter

MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU

McAfee Endpoint Security (ENS) Threat Prevention 10.x
McAfee VirusScan Enterprise (VSE) 8.8

TÓM TẮT

McAfee đang đánh giá phạm vi bảo hiểm cho các trình điều khiển Windows độc hại được mô tả trong bài đăng sau của Microsoft Security Response Center từ ngày 25 tháng 6 năm 2021:

Điều tra và giảm thiểu các trình duyệt độc hại (Malicious Drivers)

Đăng ký bài viết này để nhận thông tin cập nhật liên quan đến bảo hiểm mối đe dọa liên quan đến các sản phẩm của McAfee.

Để nhận thông báo qua email khi bài viết này được cập nhật, hãy nhấp vào Đăng ký ở bên phải của trang. Bạn phải đăng nhập để đăng ký.

GIẢI PHÁP

Đối với các môi trường dữ liệu chạy ENS Threat Prevention or VSE, hãy đảm bảo rằng ít nhất bạn đang cập nhật phiên bản AMCore (ENS) hoặc DAT (VSE) dưới đây. Cả hai phiên bản này đều được ra mắt ngày 30/06/2021.

  • AMCore version 4483
  • DAT 10031

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem thêm thông tin tại WHQL Release Signature

Biên dịch Phương Linh – Help.pacisoft.com