Quản lí tài khoản Adobe ID

PaciSoft – Quản lí tài khoản Adobe ID

Mở đầu

Chào mừng bạn đến với Adobe!

Adobe ID là trải nghiệm cá nhân và  an toàn với các ứng dụng và dịch vụ Adobe. Bạn mua hàng, thành viên, cập nhật, dùng thử ứng dụng và dịch vụ của phần mềm Adobe  đều được quản lý thông qua ID Adobe. Bạn cũng có thể sử dụng Adobe ID để đăng ký sản phẩm, theo dõi đơn hàng, liên hệ Adobe Support và tham gia vào các diễn đàn, các sự kiện Adobe.

Adobe ID của bạn rất dễ nhớ. Đó là địa chỉ email lần đầu tiên bạn sử dụng đăng kí để trở thành thành viên, mua một ứng dụng hoặc dịch vụ Adobe.

Có vấn đề khi đăng nhập hoặc quên ID Adobe, mật khẩu? Xem Adobe ID account and sign-in troubleshooting.

Tạo  Adobe ID

Nếu bạn chưa có Adobe ID, đầu tiên hãy tạo một tài khoản. Làm như sau:

Get an Adobe ID

 • Làm theo các bước hướng dẫn trực tuyến. Địa chỉ email của bạn nhập vào sẽ cho phép đăng kí tài khoản Adobe ID, hãy dử dụng địa chỉ mà bạn nhớ. Click Sign Up

Sign up for an Adobe ID

Bạn có sẵn sàng bắt đầu quản lí tài khoản Adobe ID của mình

 • Từ bây giờ bạn có thể đang nhập tài khoản bất kì lúc nào sử dụng thanh điều hướng trên trang Adobe.com. Để đăng nhập, vào www.adobe.com sau đó click Sign In. Liên kết này trong thanh liên kết trên cùng của trang.

Sign in

Chú ý:

Không thể xóa text xuất hiện trong fields Sign-in. Chỉ click vào fields đó và bắt đầu nhập.

 

Truy cập vào tài khoản Adobe ID.

Bạn có thể truy cập tài khoản Adobe ID bằng những cách sau:

 • Trong ứng dụng Creative Cloud, click vào biểu tượng bánh răng góc trên bên phải, chọn Manage Account từ menu pop-up.

 

 • Trong ứng dụng Creative Cloud, click click vào biểu tượng bánh răng góc trên bên phải, chọn Preferences từ menu pop-up. Trong General panel, click Manage Account.

Thay đổi credit card

 • Access your Adobe ID account, đang nhập với Adobe ID và password của bạn.
 • Trong phiên Plans & Products, tìm Creative Cloud membership và click Edit payment details.

Edit payment details

 • Chỉnh sửa thông tin thanh toán trong hộp Edit Payment Method sau đó click Save.

Bạn có thể thay đổi thông tin credit card, thêm một phương thức thanh toán mới hoặc mua lại mã số sử dụng (như thẻ trả trước hoặc mã số sản phẩm được bán lẻ) từ license Creative Cloud. Phương thức thanh toán mới của bạn sẽ có hiệu lực trong kỳ thanh toán kế tiếp.

Chú thích:

Các hướng dẫn sau đây liên quan đến individual memberships Creative Cloud. Nếu bạn là administrator của teams memberships Creative Cloud, help you  thay đổi thông tin thanh toán, bạn không thể thay đổi riêng tài khoản của bạn. Dịch vụ nhanh nhất, đăng nhập sử dụng để tùy chọn hỗ trợ phí bảo hiểm.

 

Quản lí tài khoản Adobe ID

 1. Access your Adobe ID account, đăng nhập với Adobe ID và password.
 2. Sử dụng các tab ở trên cùng của trang để xem xét Plan & Products  của bạn, thay đổi email của bạn và thông tin liên lạc, thay đổi mật khẩu của bạn hoặc cập nhật hồ sơ cá nhân và thông tin liên lạc.

Manage account page

Để được hướng dân từng bước, chọn các option phía dưới

Thay đổi mật khẩu

 • Access your Adobe ID account, đăng nhâp với Adobe ID và password.
 • Thanh điều hướng phía trên cùng của trang Manage Acount, click Security & Privacy.
 • Ở Password, click Change.

Security & Privacy page

 • Nhập password hiện tại để xác nhận danh tính của bạn. Sau đó nhập password  mới hai lần để xác nhân và click Save.

Thay đổi địa chỉ email Adobe ID.

Bạn muốn thay đổi địa chỉ email sử dụng trong Adobe ID. Làm theo các bước sau:

 • Access your Adobe ID account, đăng nhập tài khoản với Adobe ID vàpassword.
 • Thanh điều hướng phía trên cùng của trang Manage Acount, click Account.

Email Address Page

 • Trong phần  Adobe ID, nhập địa chỉ mail mới bạn muốn liên kết với Adobe ID. Bạn có thể cung cấp một email thay thế. Trong  Alternate emai, click Save.

Adobe gửi cho bạn một email xác nhận. (nếu bạn không nhận được email, xem lại ở đây Didn’t receive expected email from Adobe.)

Thêm số phone để khôi phục tài khoản

Bạn có thể sử dụng số phone đê thiết lập lại password cho tài khoản. Làm theo các bước sau thêm vào số phone để khôi phục tài khoản:

 • Access your Adobe ID account, đăng nhập tài khoản với Adobe ID vàpassword.
 • Thanh điều hướng phía trên cùng của trang Manage Acount, click Security & Privacy.
 • Phần Account Recovery, click Manage.

Account Recovery

 

 • Phần Recovery phone, click Add.

Phone recovery

 • Nhập số phone của bạn, click Next.

Add phone number

 • Kiểm tra số phone và nhập six-digit code,  Click Next.

Phone number verification

Thay đổi địa chỉ và số phone

Bạn có thể thay đổi địa chỉ mail và số phone liên quan với tài khoản Adobe ID. Làm các bước như sau:

 • Access your Adobe ID account, đăng nhập tài khoản với Adobe ID vàpassword.
 • Thanh điều hướng phía trên cùng của trang Manage Acount, click Communication.
 • Để thay đổi số phone và địa chỉ, click Edit.

Communications page

 • Thực hiện thay đổi trong của sổ pop-up, click Save.

Lưu ý:

Nếu bạn muốn thay đổi country cho tài khoản Adobe, vào Change the country associated with your Adobe ID.

Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

 1. Access your Adobe ID account, đăng nhập tài khoản với Adobe ID vàpassword.
 2. Thanh điều hướng phía trên cùng của trang Manage Acount,  click Profile.
 3. Thay đổi tên trong hồ sơ, your name for Adobe Community forums, hoạc tên công ty của bạn và click Save.
 4. Tải lên ảnh cá nhân, click Upload your photo.

Profile page

Cập nhật thông tin liên lạc.

 • Access your Adobe ID account và đăng nhập với Adobe ID và password của bạn.
 • Trong thanh điều hướng phía trên cùng của trang Manage Account, click Communication.
 • Chọn các hộp thông tin thích hợp và click Save.

Communications page

Thu hồi quyên truy cập của bên thứ ba.

Nếu bạn đã cho phép ứng dụng bên thứ ba truy cập thông tin tài khoản ID Adobe của bạn, chẳng hạn như email hoặc files Creative Cloud, bạn có thể thu hồi quyền truy cập. Thực hiện theo các bước sau:

 • Access your Adobe ID account đăng nhập với Adobe ID và password của bạn.
 • Trong phiên Security and Privacy, tìm Connected Applications, click Manage.

Connected apps

Danh sách connected applications xuất hiện.

 • Tìm ứng dụng mà bạn muốn thu hồi quyền truy cập, click Manage.

List of connected applications

 • Click Revoke authorization.

Revoking authorization

 • Một cửa sổ pop-up xuất hiện yêu cầu xác nhận việc thu hồi. Click Revoke authorization một lần nữa để xác nhận.
 • Lặp lại bước 3 đến bước 5 cho mỗi ứng dụng mà bạn muốn tướt quyền truy cập vào thông tin tài khoản Adobe.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.