Quản lý tài khoản Adobe ID của bạn

Quản lý tài khoản Adobe ID của bạn

ID Adobe là vé của bạn đến trải nghiệm an toàn và cá nhân với các ứng dụng và dịch vụ của Adobe. Việc mua hàng, thành viên, cập nhật và thử nghiệm các ứng dụng và dịch vụ của Adobe đều được quản lý thông qua Adobe ID của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Adobe ID để đăng ký sản phẩm, theo dõi các đơn đặt hàng, liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Adobe, và tham gia các diễn đàn và sự kiện của Adobe.

Dễ nhớ thẻ Adobe ID của bạn. Đây là địa chỉ email duy nhất mà bạn sử dụng lần đầu khi bắt đầu thành viên của mình hoặc mua một ứng dụng hoặc dịch vụ của Adobe.

Tạo ID Adobe

Nếu bạn chưa có ID Adobe, trước hết hãy tạo một. Đây là cách:

1. Truy cập tài khoản Adobe và nhấp vào Nhận một ID Adobe.

Get an Adobe ID

2.Làm theo các hướng dẫn trực tuyến. Địa chỉ email bạn nhập vào trang Đăng ký sẽ là ID Adobe của bạn, vì vậy hãy sử dụng một địa chỉ bạn sẽ nhớ. Nhấp vào Đăng ký.

Sign up for an Adobe ID

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quản lý tài khoản Adobe ID của mình.

3. Từ giờ trở đi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng thanh điều hướng trên trang Adobe.com. Để làm điều đó, hãy truy cập www.adobe.com và nhấp vào Đăng nhập. Liên kết đăng nhập nằm ở thanh điều hướng trên cùng của hầu hết các trang.

Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn

Bạn có thể truy cập vào tài khoản Adobe ID bằng một trong các cách sau:

  • Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn trực tuyến và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.
  • Trong ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud, hãy nhấp vào Quản lý Tài khoản từ trình đơn Tiểu sử.

Thay đổi thẻ tín dụng của bạn

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong phần Plans & Products, hãy tìm thành viên của Creative Cloud và nhấp Chỉnh sửa chi tiết thanh toán.

Edit payment details

3. Chỉnh sửa chi tiết thanh toán của bạn trong hộp thoại Chỉnh sửa Phương thức Thanh toán và sau đó nhấp vào Lưu.

Phương thức thanh toán mới của bạn sẽ có hiệu lực trong chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Quản lý tài khoản Adobe ID của bạn

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Sử dụng các tab ở đầu trang để xem lại các kế hoạch và sản phẩm của bạn, thay đổi email và thông tin liên lạc của bạn, thay đổi mật khẩu, cập nhật tên và thông tin tiểu sử khác hoặc tùy chọn liên lạc của bạn.

Manage account page