Quản lý thành viên nhóm của bạn trên Creative Cloud

Quản lý thành viên nhóm của bạn trên Creative Cloud

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý Creative Cloud, Document Cloud và các thành viên của nhóm eLearning.

Thêm thành viên nhóm

Trong bài này, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần để giúp các thành viên trong nhóm của bạn hoạt động nhanh và dễ dàng. Thêm thành viên, mời người dùng, chỉ định giấy phép, thêm quản trị viên và hơn thế nữa.

Bạn có thể tham gia chương trình VIP thông qua người bán lại hoặc mua một sản phẩm từ đội adobe.com.

Mua thêm license

Nếu bạn mua thành viên nhóm thông qua Adobe.com, bạn có thể mua thêm giấy phép bất kỳ lúc nào. Và, các giấy phép bổ sung được lập hoá đơn trong chu kỳ thanh toán tiếp theo của bạn.

Nếu bạn mua giấy phép thông qua người bán lại, bạn có thể thêm giấy phép bất kỳ lúc nào; Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải đặt hàng với người bán lại của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày kỷ niệm ngày thanh toán của bạn, để hoàn tất giao dịch. Nếu bạn không đặt hàng trong vòng 30 ngày, bạn sẽ không thể thêm bất kỳ giấy phép nào nữa và giấy phép chưa thanh toán của bạn có thể bị vô hiệu. Tất cả các giấy phép bổ sung sẽ kết thúc với ngày kỷ niệm ban đầu của bạn.

Nếu bạn không biết người bán lẻ VIP của bạn là ai, hãy liên hệ Hỗ trợ Khách hàng.

Để mua thêm giấy phép, hãy làm theo các bước sau:

1. Trong thanh công cụ trên cùng, nhấp vào Thêm Giấy phép.

Add licenses

2. Chọn số lượng license

3. Nhấp vào Tiếp tục và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Xóa giấy phép

Giấy phép được cam kết trong một năm hoặc được chia tỷ lệ cho ngày kỷ niệm. Vì vậy, bạn phải duy trì số lượng cam kết của giấy phép cho đến ngày kỷ niệm của bạn. Nếu bạn đã mua thành viên nhóm trực tiếp từ Adobe.com, bạn có thể xóa giấy phép; Tuy nhiên, phí hủy sẽ được tính. Liên hệ Hỗ trợ Khách hàng để biết chi tiết.

Thêm quản trị viên

1. Trong ngăn điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Quản trị viên.

2. Nhấp vào liên kết Thêm thông tin ở cuối bảng.

Add administrators

3. Nhập địa chỉ email và tên của người được mời làm quản trị viên.

4. Nhấp vào Thêm Quản trị viên.

Trạng thái xuất hiện như đang chờ xử lý, và một lời mời qua email được gửi tới người dùng. Người dùng phải chấp nhận lời mời hoàn thành quy trình.

Triển khai các ứng dụng bằng Gói Creative Cloud

Với Adobe Creative Cloud Packager, quản trị viên CNTT có thể dễ dàng tạo các gói chứa ứng dụng và cập nhật để triển khai trong nhóm của họ.

Bạn có thể tải về Creative Cloud Packager và truy cập tài liệu từ bảng triển khai.

Deployment tools

Có thể bạn quan tâm:

 

Tagged: