Quyền hạ cấp Windows, Office, Server, SQL… là gì?

Áp dụng cho Windows Client, Windows Server, SQL, Office, Exchange, .. các phiên bản vĩnh viễn (mua 1 lần)

  • OEM
  • FPP
  • Open License

Vì một số lý do như phần cứng hoặc sở thích, sự hài lòng, nhiều người dùng hoặc doanh nghiệp muốn hạ cấp xuống một phiên bản thấp hơn khi đang có sẵn trong tay phiên bản cao hơn (ví dụ Windows 10 Pro, hạ về Windows 7 Pro).

Hạ cấp Windows

Hạ cấp Office

Quyền hạ cấp trong các chương trình Cấp phép thương mại cho phép bạn hạ cấp xuống bất kỳ phiên bản trước đó của cùng một sản phẩm. Theo đó, bạn có thể hạ cấp Microsoft Office Professional Plus 2019 sang các phiên bản Microsoft Office Professional Plus 2016, Office Professional Plus 2010 (tối đa chỉ 3 phiên bản thôi). Tuy nhiên, bạn có thể không hạ cấp xuống Microsoft Office Standard Edition 2010 vì nó là một sản phẩm khác và không được coi là phiên bản trước của Microsoft Office Professional Plus 2016.

Ngoài ra, người dùng Office Professional Plus 2016 không thể sử dụng các phiên bản trước đó của chương trình Microsoft Office OneNote và phần mềm Microsoft Office Groove thông qua các quyền hạ cấp, vì các sản phẩm này không phải là một phần của các phiên bản trước đó (ví dụ: OneNote 2007 và Groove 2007) không có trong Office Professional Plus 2007).

Câu hỏi: Tôi có thể hạ cấp giấy phép Office Professional Plus 2016 của mình cho Office Standard 2016 hoặc Office Standard 2013 thông qua thỏa thuận Cấp phép Thương mại Open License của tôi không?
Trả lời: Không. Quyền hạ cấp cấp cho người dùng có quyền sử dụng các phiên bản trước của phần mềm Microsoft, không phải các phiên bản phần mềm khác được phát hành đồng thời trừ khi được nêu rõ trong Điều khoản Sản phẩm (ví dụ, Windows Server 2016 Datacenter to Standard, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise to Standard).

Câu hỏi: Những giấy phép nào của Microsoft Visio đủ điều kiện hạ cấp xuống Visio Premium 2010?
Chỉ những khách hàng mua  gói bảo hiểm phần mềm – Software Assurance đã triển khai Visio Premium 2010 (tức là, không sử dụng bất kỳ phiên bản nào khác của Microsoft Visio trong tổ chức của họ) và họ cần thêm seat  của Visio Premium 2010 có thể mua giấy phép cho Visio Professional 2013 và hạ cấp xuống Visio Premium 2010. Không được hạ cấp  Visio Professional 2013 xuống Visio Premium 2010 ở điều kiện khác.

Hạ cấp Windows Server

Quý khách vui lòng xem full policy tại file PDF sau hoặc gọi cho chuyên viên PACISOFT để được hỗ trợ nhanh chóng.

Link downgrade_rights (2019) Downgrade rights for Microsoft Commercial Licensing, OEM, and full-package product license

 

Nguồn: PACISOFT