So sánh các phiên bản Bartender 2016

Bartender là một phần mềm của Seagull Scientific, cho phép các tổ chức trên toàn thế giới cải thiện an ninh, bảo mật, hiệu quả bằng cách tạo và tự động hoá các nhãn, mã vạch, thẻ RFID, thẻ nhựa và nhiều hơn nữa.
Hàng trăm nghìn công ty trong lĩnh vực sản xuất, hóa chất, chăm sóc sức khoẻ, thực phẩm và nước giải khát, hàng không vũ trụ, dược phẩm, chuỗi cung ứng / logistic và các ngành khác tin tưởng BarTender với các quy trình ghi nhãn và đánh dấu để duy trì hoạt động kinh doanh của họ.
Với trụ sở công ty và phát triển phần mềm tại Bellevue, Washington, USA, và các văn phòng chi nhánh ở Madrid, Đài Bắc và Tokyo, BarTender có mặt tại hơn 150 quốc gia thông qua mạng lưới các đối tác địa phương toàn cầu.

Sản phẩm & So sánh

Có bốn sản phẩm sau

• Basic Edition

• Professional

• Edition Automation Edition

• Enterprise Automation Edition

Cách lựa chọn theo nhu cầu, hệ thống và kiểm soát trên PC hoặc máy in kết nối

Create 

(Design and Print)

Basic Edition

Professional Edition

Get started in just minutes! All Basic features, plus:
 • Design and print labels, cards, mag stripe cards and more.
 • Optimize print speed to any printer or marking device.
 • Design data-entry forms that provide data validation and accept print-time input from the keyboard or a barcode scanner.
Licensed per PC
 • Read data from CSV files, databases and Excel. Easily search and select records for printing.
 • Encode RFID labels.
Licensed per PC

 

Create & Automate 

(Design, Print and Control)

Automation Edition

Enterprise Automation Edition

All Professional features, plus: All Automation features, plus:
 • Automatically print from any OS, system or device in response to data transactions and SDK requests.
 • Design using Intelligent TemplatesTM to reduce maintenance.
 • Secure the printing environment with user and group roles.
 • Monitor live print status and view detailed history of system usage.

 

Licensed per printer
 • Print from any iOS or Android device with the BarTender Print Portal App
 • Automatically print in response to Web service API or TCP/IP communication.
 • Integrate with SAP and Oracle.
 • Take advantage of centralized system management, browser-hosted printing, centralized template storage with revision control, electronic signature support, full SDK control, smart card encoding and more.
Licensed per printer

(Please note that Print Only editions have been discontinued as of BarTender 2016.)

Tài liệu: https://www.seagullscientific.com/media/101484/bartenderbrochure_english.pdf