Splashtop có hỗ trợ bàn phím Bluetooth không?

Có, Splashtop hỗ trợ các thiết bị bàn phím Bluetooth (BT). Chúng tôi đã kiểm tra nội bộ một số thương hiệu bàn phím BT và dưới đây chúng tôi liệt kê chúng cùng với ghi chú về các vấn đề đã biết để bạn tham khảo.

iOS:

  • AppleLogitech (IPD Bàn phím máy tính bảng Logitech): Không có vấn đề nào đã biết với các bàn phím BT này. Ngoài ra, cho đến nay, không có sự cố nào do người dùng báo cáo đối với bàn phím BT trên iOS.

Để khởi chạy bàn phím ảo trong phiên Splashtop:

Để sử dụng bàn phím BT trong ứng dụng Splashtop:

  1. Trong Cài đặt của iPad, hãy đảm bảo rằng bạn đã ghép nối thành công với thiết bị bàn phím BT.
  2. Khởi chạy ứng dụng Splashtop và mở một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad, trên màn hình Windows và đặt tiêu điểm vào cửa sổ soạn thảo văn bản đó.
  3. Trước khi nhập văn bản (vào Notepad chẳng hạn), trước tiên bạn cần nhấn vào biểu tượng ‘^’ nằm ở góc dưới bên phải. Sau đó, bạn có thể nhập thành công văn bản trong Notepad.

Android:

Bàn phím BT đã thử nghiệm:
Logitech (Tên Model: Y-X5A77)

Microsoft MS 6000

Dock:

Asus TF101

Asus Prime

Asus TF300

Vấn đề đã biết: AZERTY sẽ được công nhận là QWERTY trong các phương thức nhập đa ngôn ngữ.

Để khởi chạy bàn phím ảo trong Splashtop:

Có một nút ‘^‘ đặc biệt nằm ở góc dưới bên phải theo mặc định và có hai cử chỉ đặc biệt cho nút này.

Nhấn đúp vào ^: Sẽ khởi chạy bàn phím ảo Splashtop (minh họa bên dưới).
Nhấn và giữ (nhấn và giữ) trên ^: Nhấn và kéo nút ‘^’ có thể định vị lại biểu tượng này.

Cách sử dụng nó trong ứng dụng Splashtop:

Trong cài đặt của máy tính bảng Android, hãy đảm bảo rằng bạn đã ghép nối thành công thiết bị bàn phím BT.
Khởi chạy ứng dụng Splashtop và mở một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad, trên màn hình Windows và đặt tiêu điểm vào cửa sổ soạn thảo đó.

Không giống như iOS, bạn không cần phải nhấn vào ‘^‘ và bật bàn phím BT.

Nếu bạn muốn truy cập các phím chức năng không được hỗ trợ trên bàn phím BT (tức là F1 ~ F12), bạn có thể nhấn vào biểu tượng ‘^‘ trên máy tính bảng để hiển thị bàn phím ảo của các phím chức năng.

Biên dịch bởi Trinh Minh-pacisoft.com

Xem thêm về Splashtop

Splastop Business-làm cách nào để đăng nhập khi máy tính từ xa sử dụng Azure Active Directory?

Splashtop-tại sao tôi thấy hai con trỏ chuột trong phiên từ xa?