Splashtop-tại sao tôi thấy hai con trỏ chuột trong phiên từ xa?

Khi bạn được kết nối với máy tính trong một phiên từ xa, có thể có hai con trỏ chuột vì cài đặt “Show Remote Cursor“(Hiển thị con trỏ từ xa) được bật.

Giải pháp

Đối với Windows / Mac:

1. Nếu bạn muốn tắt con trỏ chuột từ xa, vui lòng tắt tùy chọn “Show Remote Cursor“. Vui lòng nhấp vào biểu tượng con mắt trong thanh công cụ ở đầu màn hình khi bạn đang ở trong một phiên từ xa, sau đó bỏ chọn tùy chọn “Show Remote Cursor“.

Lưu ý: Nếu tùy chọn chụp màn hình được đặt là “Nvidia“, vẫn có thể có hai con trỏ chuột trong phiên từ xa sau khi áp dụng giải pháp. Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy thử điều chỉnh sang một tùy chọn chụp màn hình khác ( ấn vào liên kết để xem các tùy chọn chụp màn hình). Ngoài ra, điều quan trọng cần đề cập là bạn sẽ phải ngắt kết nối và kết nối lại với máy tính sau khi thực hiện thay đổi.

Đối với Android:

1. Nếu bạn muốn tắt con trỏ chuột từ xa, vui lòng tắt tùy chọn “Show Remote Cursor“. Vui lòng nhấp vào biểu tượng màn hình trong thanh công cụ ở cuối màn hình khi bạn đang ở trong một phiên từ xa, sau đó bỏ chọn tùy chọn “Show Remote Cursor”.

Biên dịch bởi Trinh Minh-pacisoft.com

Xem thêm về Splashtop

Hướng dẫn truy cập từ xa vào máy tính khách hàng bằng Splashtop SOS

Truyền tập tin trên Splashtop Business