Splastop Business-làm cách nào để đăng nhập khi máy tính từ xa sử dụng Azure Active Directory?

Khi bạn kết nối với máy tính sử dụng Azure Active Directory, cách bạn đăng nhập sẽ phụ thuộc vào việc có bộ điều khiển miền (DC) được kết nối với Azure AD Connect hay không:

  • Nếu có bộ điều khiển miền, bạn sẽ nhập tên miền như bình thường.
  • Nếu không có bộ điều khiển miền, bạn sẽ nhập “AzureAD” vào trường miền.

Bạn có thể gặp lỗi sau khi đăng nhập vào máy tính bằng Azure Active Directory “You entered your Splashtop Account. Instead, enter your remote computer credentials as if you were sitting in front of the remote computer“(Bạn đã nhập Tài khoản Splashtop của mình. Thay vào đó, hãy nhập thông tin đăng nhập máy tính từ xa của bạn như thể bạn đang ngồi trước máy tính từ xa).

Giải pháp (Nếu không có bộ điều khiển miền trên máy tính từ xa)

1. Vui lòng nhấp vào mũi tên nhỏ ở phía dưới bên phải của màn hình đăng nhập để xem trường tên miền.

2. Vui lòng nhập email và mật khẩu của bạn, sau đó nhập “AzureAD” vào trường miền. Sau đó nhấp vào nút “Ok” để đăng nhập vào máy tính từ xa.

Biên dịch bởi Trinh Minh-pacisoft.com

Tìm hiểu thêm về Splashtop

Bật quyền truy cập để truy cập Splashtop Business

Splashtop-làm cách nào để kết nối với máy tính của tôi từ bảng điều khiển web?