[Splastop On-Prem]Splashtop Center-chuyển hướng thiết bị USB

pacisoft.com-chuyển hướng thiết bị USB trên phần mềm Splastop Center

Với chuyển hướng thiết bị, bạn có thể chuyển hướng thiết bị USB trên máy tính cục bộ của mình đến máy tính từ xa. Thiết bị được chuyển hướng hoạt động trên máy tính từ xa như thể nó được cắm trực tiếp vào máy tính đó.

Lưu ý: Được hỗ trợ kể từ phiên bản Gateway v3.12.0 trở lên, ứng dụng Windows Client / Streamer v3.4.6.1 trở lên.

Yêu cầu:

 • Windows 10 x64 hoặc Win Server 2016/2019 (cho cục bộ và từ xa)
 • Trên ứng dụng Prem v3.4.4.0 +
 • Splashtop Streamer v3.4.4.0 +

Các lớp USB được hỗ trợ

 • 0x03 – HID / Thiết bị giao diện người
 • 0x07 – Máy in
 • 0x0B – Thẻ thông minh
 • 0x00 – Sử dụng thông tin lớp trong Mô tả giao diện
  (Đối với các thiết bị có lớp là 0x03 / 0x07 / 0x0B trong mô tả giao diện)
 • 0xFF – Nhà cung cấp cụ thể
  (Đối với các thiết bị có lớp là 0x03 / 0x07 / 0x0B trong mô tả giao diện)

Các thiết bị chúng tôi đã thử nghiệm

 • 0x03 – HID / Thiết bị giao diện người
  -Wacom: PTH-660 Intuos Pro M, PTZ-631W Intuos 3, CTE-430 Graphire 3
  -Logitech: M331, M720, M590, M100, RumblePad 2, Marble 2 Trackball mouse
  -Q-PNP: QKMW-D
  -ODiN: Serafim SVM-01A
  -ASUSTek: TuF Gaming M5
  -I-Rocks: K76M Plus
  -Sony: Bộ điều khiển không dây DualShock 4
  -Kensington: Eagle Trackball
  -Microsoft: Chuột không dây Nano Transceiver 1.1
  -TCStar: Chuột không dây TCN638
 • 0x07 – Máy in
  -HP: LaserJet 3390
  -Anh: P-Touch 2700, MFC-L2770DW
  -Canon: G4010
 • 0x0B – Thẻ thông minh
  -(0x058F / 0x9540) Tích hợp Lenovo T490, DigiFusion RU035, KINYO KCR-350
  -(0x058F / 0x9520) InfoThink IT-600U, aibo IT-680U
  -(0x0BDA / 0x0169) DIGILION Photo S1, Sách điện tử E-PCE191, InfoThink IT-925, aibo ICCARD-AB07
  -(0x0BDA / 0x0161) DigiFusion RU044
  -(0x1307 / 0x0368) epraizer SC-950
  -(0x1403 / 0x7506) InfoThink IT-850UM, InfoThink IT-500U
  -(0x1050 / 0x0407) YubiKey
 • 0x00 – Sử dụng thông tin lớp trong mô tả giao diện
  -CastlesTech: EZ100PU, EZPad
  -Wacom: CTL-480 Intuos Pen Small
  -Logitech: M212
  -Kết nối 3D: SpaceMouse Compact
  -[Thẻ thông minh] -[GIẤU]
 • 0xFF – Nhà cung cấp cụ thể
  -Microsoft: bộ điều khiển XBox 360
  -[HID]

Hướng dẫn

1.Đảm bảo rằng trình điều khiển chuyển hướng đã được cài đặt. Trong ứng dụng Splashtop On-Prem, nhấp vào File -> Options -> Advanced.

2. Kết nối với máy tính từ xa và nhấp vào biểu tượng tác vụ trên thanh công cụ ->Device Redirection…

3. Chọn một thiết bị, nhấp vào Redirect.

4.Đảm bảo rằng thiết bị được chuyển hướng trên máy tính từ xa đã được cài đặt trình điều khiển thiết bị thích hợp.

5.Nhớ nhấp vào “X” để phát hành thiết bị sau này.
____7.png

Điều gì xảy ra nếu tôi không muốn người dùng của mình chuyển hướng thiết bị USB?

Chủ sở hữu của nhóm Splashtop On-Prem có thể tắt tính năng chuyển hướng toàn bộ thiết bị hoặc một số lớp USB cho tất cả người dùng.
Đăng nhập vào Gateway bằng thông tin đăng nhập của chủ sở hữu. Đi tới Management > Team Settings. Từ đó, bạn có thể tắt chuyển hướng thiết bị hoặc một số lớp USB.


Ghi chú bổ sung

 • Chuyển hướng thiết bị cho máy in sẽ bị vô hiệu hóa khi tính năng in từ xa bị tắt trong cài đặt nhóm( Team Settings)
 • Chuyển hướng thiết bị chỉ khả dụng thông qua các phiên không giám sát – không phải SOS / đã tham dự.
  Tuy nhiên, nếu đã có một thiết bị được chuyển hướng đến máy tính từ xa, kỹ thuật viên có thể có quyền truy cập vào thiết bị thông qua phiên SOS trên cùng một máy tính.

Xử lý sự cố

Không thể chuyển hướng thiết bị hoạt động hoặc có đề xuất cho chúng tôi? Hỗ trợ pacisoft

Ghi chú

Có thể có khả năng gây ra BSoD (Màn hình xanh chết chóc) trên máy tính Streamer khi chuyển hướng thiết bị và chạy các công cụ USB (ví dụ: USBDeview.exe) có thể truy vấn đồng thời thông tin thiết bị hoặc máy chủ trên máy tính Streamer.

Biên dịch bởi Trinh Minh-pacisoft.com

Xem thêm về Splashtop

Splashtop-làm cách nào để kết nối với máy tính của tôi từ bảng điều khiển web?

Bật quyền truy cập cho Splashtop Remote Support, SOS + và Enterprise