Sử dụng đăng ký của bạn trên một máy tính hoặc thiết bị khác

Sử dụng đăng ký của bạn trên một máy tính hoặc thiết bị khác

Bạn có thể sử dụng đăng ký cá nhân Creative Cloud của mình trên tối đa hai máy tính hoặc thiết bị. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trên bao nhiêu máy tính tôi có thể sử dụng đăng ký Creative Cloud?

Nếu bạn đang cố thiết lập Creative Cloud trên một máy tính mới, hãy xem Tải xuống và cài đặt ứng dụng Creative Cloud. Xem Trên bao nhiêu máy tính tôi có thể sử dụng thuê bao Creative Cloud?

Nếu bạn đã đăng nhập vào Creative Cloud trên hai máy tính và muốn đăng nhập vào máy tính khác, hãy đăng nhập vào một trong hai máy tính đầu tiên.

Để biết thêm thông tin về đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi Creative Cloud, xem Đăng nhập và đăng xuất để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt ứng dụng Sáng tạo đám mây.

Nếu máy tính mà tôi đang sử dụng đăng ký của tôi thì không còn nữa?

Nếu bạn không thể đăng xuất khỏi Creative Cloud vì máy tính hoặc thiết bị không còn tồn tại, hãy tắt máy tính hoặc thiết bị từ trang Tài khoản của bạn. Khi máy tính hoặc thiết bị đã bị vô hiệu hóa, bạn đã đăng xuất khỏi Creative Cloud. Sau đó, bạn có thể đăng nhập vào Creative Cloud bằng máy tính hoặc thiết bị khác.

Để hủy kích hoạt máy tính hoặc thiết bị không còn tồn tại, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn trực tuyến và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe.

2. Trong phần Kế hoạch & sản phẩm, hãy nhấp vào  Manage plan.

Manage Plan

3. Trong Thiết bị đã kích hoạt, hãy nhấp vào x bên cạnh thiết bị bạn muốn hủy kích hoạt.

Activated devices list: Click the x symbol next to the device you want to deactivate

Màn hình trông khác? Tại các quốc gia do Digital River, đối tác thương mại điện tử của Adobe cung cấp, trang Quản lý quy trình trông khác và có các tùy chọn khác nhau. Sau khi bạn nhấp vào Quản lý kế hoạch, nếu bạn không thấy phần Thiết bị kích hoạt, hãy sử dụng phương pháp sau để đăng xuất khỏi ứng dụng Creative Cloud của bạn:

1. Hãy thử đăng nhập vào máy tính hoặc thiết bị mới. Thông báo lỗi được hiển thị, thông báo cho bạn biết rằng đã đạt đến giới hạn kích hoạt của bạn.

2. Chọn Đăng xuất tôi ra khỏi tất cả các máy tính hoặc thiết bị khác.

4. Click Deactivate.

Xem, nâng cấp, hoặc thay đổi kế hoạch của bạn

Xem chi tiết kế hoạch của bạn

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn trực tuyến và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe.

2. Chọn  Plans & Products nếu nó chưa được chọn. Chi tiết kế hoạch của bạn được hiển thị.

View plan details

Có thể bạn quan tâm:

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.