Sử dụng xác minh 2 bước để tăng cường bảo mật tài khoản trên Adobe

Sử dụng xác minh 2 bước để tăng cường bảo mật tài khoản trên Adobe

Xác minh 2 bước bổ sung thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn. Với Xác minh 2 bước, khi đăng nhập, bạn phải thêm mã xác minh ngoài mật khẩu tài khoản Adobe ID của bạn. Bạn có thể chọn nhận mã này trên số điện thoại di động hoặc địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn.

Xác minh 2 bước là tùy chọn, nhưng được khuyến khích để tăng cường bảo mật cho tài khoản Adobe ID của bạn. Bạn có thể hủy kích hoạt xác minh 2 bước bất kỳ lúc nào sau khi kích hoạt.

Kích hoạt xác minh 2 bước

Để kích hoạt xác minh 2 bước, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong thanh điều hướng ở đầu trang Quản lý tài khoản, nhấp vào Bảo mật và Riêng tư.

Security & Privacy page

3. Trong phần Xác minh 2 bước, nhấp vào Quản lý.

Click Manage

4. Trong màn hình Xác minh 2 bước, hãy nhấp vào Kích hoạt ngay bây giờ.

Click Activate now

Bạn được nhắc thêm một số điện thoại di động mới hoặc xác nhận số hiện có của bạn.

Nếu số điện thoại di động chưa được liên kết với tài khoản của bạn

Nếu số điện thoại di động chưa được liên kết với tài khoản của bạn, bạn sẽ được nhắc thêm số điện thoại di động.

Enter phone number1. Từ danh sách thả xuống, chọn quốc gia của bạn.

Select country

Mã quốc gia của bạn sẽ được tự động hiển thị khi bạn chọn quốc gia.

2. Nhập số điện thoại di động của bạn, sau đó bấm Tiếp theo.

Enter phone number

Nếu số điện thoại đã được liên kết với tài khoản của bạn

Nếu số điện thoại đã được liên kết với tài khoản của bạn, số đó sẽ được hiển thị. Bạn có thể thay đổi số nếu cần.

Xác minh rằng số là chính xác, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Verify phone number

5. Bạn được nhắc nhập mã xác minh được gửi đến điện thoại di động của bạn. Kiểm tra điện thoại di động của bạn và nhập mã xác minh. Sau đó nhấp vào Xác minh.

Enter code

6. Một thông báo được hiển thị xác nhận rằng bạn đã kích hoạt xác minh 2 bước cho tài khoản của bạn.

Trong khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã xác minh được gửi tới điện thoại di động, ngoài mật khẩu Adobe ID của bạn.

Sử dụng xác minh 2 bước để đăng nhập

Tắt xác minh 2 bước

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong thanh điều hướng ở đầu trang Quản lý tài khoản, hãy nhấp vào Bảo mật và Riêng tư.

Security & Privacy page

3. Trong màn hình Xác minh 2 bước, nhấp vào Tắt.

Deactivate 2-Step Verification

4. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn muốn hủy Xác minh 2 bước.

Nhấp vào Deactivate

Confirm deactivation

Có thể bạn quan tâm: