Tài liệu đám mây Photoshop | Những câu hỏi thường gặp

Giải đáp các câu hỏi thường gặp về tài liệu đám mây trong Adobe Photoshop.

Tài liệu đám mây Photoshop là gì?

Tài liệu đám mây là loại tệp tài liệu gốc đám mây mới của Adobe có thể truy cập trực tuyến hoặc ngoại tuyến bằng ứng dụng Photoshop. Ta có thể truy cập các tài liệu đám mây trên nhiều thiết bị và mọi thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động thông qua đám mây. Để tìm hiểu thêm về tài liệu đám mây, hãy xem ‘Tài liệu đám mây là gì’.

Lợi ích của việc sử dụng tài liệu đám mây Photoshop là gì?

Tài liệu đám mây Photoshop cung cấp cho bạn:

  • Độ tin cậy: Mọi chỉnh sửa của bạn sẽ được tự động cập nhật và lưu trong Photoshop trên iPad. Khi làm việc trên máy tính để bàn, hãy lưu dự án của bạn dưới dạng tài liệu đám mây để không bao giờ phải lo lắng về việc quên lưu tài liệu.
  • Tính di động: Truy cập tài liệu đám mây của bạn trên nhiều thiết bị – mọi lúc, mọi nơi.
  • Chất lượng: Tài liệu đám mây được lưu trữ ở mọi lớp, ở độ chính xác tuyệt đối.
  • Truy cập tới tất cả tài liệu của bạn: Bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các tài liệu đám mây của mình ngay trong Photoshop dù trên máy tính để bàn hay iPad.

Sự khác biệt giữa tài liệu đám mây và tệp Adobe Creative Cloud là gì?

Tài liệu đám mây là thế hệ tiếp theo của các tệp tài liệu được tối ưu hóa để làm việc khi di chuyển. Bạn có thể dễ dàng làm việc liền mạch giữa các ứng dụng như Photoshop, XD, Fresco và Aero bằng cách sử dụng các tài liệu đám mây. Tệp Creative Cloud cho phép bạn lưu, lưu trữ và đồng bộ hóa bất kỳ loại tệp nào trong Creative Cloud của mình.

Trong khi làm việc với Photoshop trên iPad, bạn có thể lưu tài liệu dưới dạng tài liệu đám mây nhưng không thể lưu dưới dạng tệp Creative Cloud trực tiếp từ trong ứng dụng.

Tài liệu đám mây và Tệp Creative Cloud được lưu trữ ở các vị trí khác nhau trong tài khoản Creative Cloud.

Không giống như tài liệu đám mây, PSD được lưu dưới dạng Tệp Creative Cloud không phải gốc từ đám mây, do đó không có các khả năng tương tự như tài liệu đám mây.

Tôi có thể truy cập tài liệu đám mây từ Creative Cloud Libraries không?

Các tài liệu đám mây có thể được truy cập từ trong ứng dụng Photoshop và từ trên web tại asset.adobe.com, nhưng không thể từ Creative Cloud Libraries.

Các tài liệu đám mây có được hỗ trợ trên Windows 7 không?

Không, tài liệu đám mây không được hỗ trợ trên Windows 7.

Để tìm danh sách đầy đủ các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ, hãy xem Yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Photoshop.

Tôi có bắt buộc phải lưu tài liệu của mình vào đám mây trong Photoshop không?

Trên máy tính để bàn, bạn luôn có thể chọn giữa việc lưu tài liệu vào tài liệu đám mây hoặc chọn lưu cục bộ. Photoshop ghi nhớ cách bạn đã lưu hoặc mở tài liệu được truy cập gần đây nhất của mình và sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn trải nghiệm tương tự cho đến khi bạn chọn cái khác.

Khi làm việc với Photoshop trên iPad, tài liệu đám mây là trải nghiệm mặc định, nhưng bạn cũng có thể xuất cục bộ tài liệu đám mây của mình dưới dạng các định dạng tệp khác, bao gồm PSD, JPEG, PNG, TIFF, để đảm bảo khả năng tương tác với các ứng dụng khác.

Để tìm hiểu thêm về cách lưu và xuất quy trình công việc, hãy xem Tạo, mở và lưu tài liệu đám mây.

Các tài liệu đám mây trong Photoshop có liên quan gì đến ảnh Lightroom không?

Mặc dù cả ảnh Lightroom và tài liệu đám mây đều được lưu trữ trong tài khoản Creative Cloud, nhưng ảnh Lightroom và tài liệu đám mây không liên quan đến nhau và được lưu trữ riêng biệt. Để lưu tệp dưới dạng tài liệu đám mây trong Photoshop trên máy tính để bàn, bạn cần có Adobe Photoshop 2020.

Để làm việc với ảnh Lightroom trong Photoshop trên iPad, hãy chọn ảnh từ trong Lightroom Classic hoặc Lightroom Desktop và mở ảnh trong Photoshop trên màn hình của bạn bằng cách chọn Photo >> Edit In >> Edit in Adobe Photoshop từ menu trên cùng của Lightroom. Khi ảnh của bạn được mở trong Photoshop trên màn hình máy tính, hãy chọn Lưu dưới dạng tài liệu đám mây. Ảnh của bạn sau đó sẽ được lưu dưới dạng tài liệu đám mây và có sẵn để bạn sử dụng trong Photoshop trên iPad.

Để xem các chỉnh sửa Photoshop trong danh mục Lightroom, bạn có thể xuất tài liệu đám mây của mình sang định dạng tệp được Lightroom hỗ trợ, chẳng hạn như PSD hoặc TIFF và nhập ảnh của bạn trở lại Lightroom.

Biên dịch bởi Trương Hồng Lĩnh – Iworld.com.vn