Tại sao Passeler báo cáo trạng thái ‘unusual’ khi các cảm biến đang được giám sát?

Phát hiện “bất thường” của PRTG

Trạng thái bất thường (unsual) là trạng thái được tích hợp tự động thể hiện việc vi phạm các giới hạn của mức sử dụng trung bình thông thường, dựa trên một khung thời gian cụ thể. Thông thường, trước khi hệ thống bị lỗi, nó sẽ hoạt động một cách bất thường và do đó sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể biết được các giá trị hiện tại có bị sai lệch so với cách sử dụng bình thường hay không, mặc dù các cảm biến trong trường hợp này đang không hiển thị trạng thái cảnh báo hoặc lỗi.

Bạn có thể

  • tắt tính năng phát hiện bất thường (unusual detection) ở cấp độ nhóm trong Settings của từng nhóm thiết bị (nhưng không phải ở cấp độ cảm biến)
  • thay đổi định nghĩa và mức độ chi tiết,
  • cũng như tắt toàn bộ trạng thái bất thường

Trong giao diện web của PRTG, đi tới Setup | System Administration | Monitoring và thay đổi cài đặt trong phần Unusual Detection.

Và đó là lí do cũng như cách để tắt tính năng phát hiện trạng thái bất thường của PRTG.

Xem thêm