Tải SketchUp 2018 – Download SketchUp Pro 2018 FULL

Downloading SketchUp

Để bắt đầu, hãy tải trình cài đặt phù hợp cho SketchUp 2018:

SketchUp Pro cho phép dùng thử 30 ngày. Không thể cài đặt SketchUp Free và SketchUp Pro trên cùng một máy tính.
Lưu ý về cấu hình máy tính cài đặt SketchUp Pro 2018 tại đây
• Tải SketchUp theo Link trên hoặc https://www.sketchup.com/download
• Điền thông tin cần thiết về cá nhân hoặc tổ chức của bạn, bấm NEXT
• Bấm Try SketchUp Pro
Tải về và nhấp đôi vào file cài đặt, sau khi hoàn tất, bạn sẽ có giao diện như sau

Gỡ cài đặt Sketchup

Xem bài viết tại đây

Kích hoạt SketchUp 2018 khi đã mua bản quyền

Xem hướng dẫn kích hoạt SketchUp 2018

Mua bản quyền SketchUp 2018 giảm giá và có khuyến mãi

Xem giá và phiên bản ngay  Mua ngay SketchUp Pro

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.com